کشف ۱۱۷ سکه به همراه ۳ قطعه سفال در شهرستان ابهر در حین خرید و فروش

۱۱۷ قطعه سکه دوران سلجوقی، ایلخانی، صفوی و افشاری در صایین قلعه شهرستان ابهر از فردی در حین خریدوفروش توسط نیروی انتظامی شهرستان ابهر کشف و ضبط شد. ...