چرا گریه نکنیم ؟

یکی از دلایلی که بنده را وادار به پیگیری تأسیس کلینیک سوگ می‌کرد این بود که فرهنگ سوگواری در ایران نیست.خیلی‌ها به خاطر فرهنگ جامعه سوگواری نمی‌کنند و اگر هم بکنند دریکی از مراحل گیر می‌کنند می‌مانند و دچار افسردگی می‌شوند. ...