قطعه ۵ پروژه کمربندی شمالی زنجان کلنگ زنی شد/این پروژه دسترسی ساکنین در واحدهای مسکونی را راحت تر می‌کند

«قطعه ۵ »پروژه کمربندی شمالی زنجان با حضور جمعی از مسئولین استانی کلنگ زنی شد.شروع این پروژه ابزاری برای زیست پذیرتر کردن مجموعه واحدهای مسکونی است. ...

تامین منابع مالی پروژه کمربندی شمالی شهر زنجان ازمحل ارزش افزوده زمین‌های کناراین کمربندی

با اجرای پروژه «کمربندی شمالی شهر زنجان» مشکل ترافیکی شهر زنجان حل خواهد شد ومنابع مالی پروژه هم از محل ارزش افزوده زمین‌هایی که در کنار این کمربندی ساخته می‌شود،تامین خواهد شد. ...