۱۵ روستای شهرستان ماهنشان دارای مشکل کم‌آبی است

تعدادبالایی از روستا‌های استان زنجان با کمبود آب شرب مواجه است و در شهرستان ماهنشان نیز علاوه بر شوری آب تعداد ۱۵ روستا با مشکل کم‌آبی مواجه است‌. ...