از عرصه انتخابات کنار نمی روم!

محسن رهامی گفت: گفته بودم اگر در جمع اصلاح‌طلبان بروم و آن‌ها پیش از ثبت نام برای من تعیین تکلیف کنند را نمی‌پذیرم. ...