سندروم کولر آبی

پیام ملّت- فرهاد امینی- سندروم کولر آبی، بیماری‌ای است که بر طراحی‌های انسان صنعتی و فراصنعتی حاکم شده و دردها و معضلات بسیاری را برای او و کره زمین به ارمغان آورده است. ...