کارگاه یک روزه فرزند پروری مثبت در زنجان

 پیام ملت –کارگاه یک روزه فرزند پروری مثبت با حضور روان درمانگر کودک در ۱۴ آبان ماه، از ساعت ۱۱ الی ۱۴ در محل  پارک بانوان زنجان برگزار می شود. این کارگاه در جهت برقرای ارتباط موثر با کودک زیر ۶ سال تشکیل خواهد شد که در این گارگاه موضوعاتی از قبیل حرف ناشنوی ،نق ...