توزیع ۱۳ هزار تن گازمایع در استان زنجان/ ساکنین روستاهای فاقد گازکشی در سامانه ثبت نام کنند

چنانچه مصرف کنندگان یا خانوارهای ساکن در روستا‌های فاقد گاز کشی، تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند ، می توانند از طریق مراجعه به سامانه درخواست فرآورده هاب نفتی به آدرس www.newtejaratasan.niopdc.ir نسبت به ثبت مشخصات خانوار جهت بررسی درخواست سهمیه گازمایع اقدام کنند. ...

کمبود گاز مایع در روستاهای گازرسانی نشده /خود داری شرکت نفت از توزیع کامل کپسول‌های گاز

پیام ملّت-بخشدار زنجانرود از کمبود کپسول گاز مایع در روستاهای گازرسانی نشده خبر داد و گفت: شرکت نفت از توزیع کامل کپسول‌های گاز مشخص شده در سهمیه اختصاص داده شده خودداری کرده است. ...