کمبود گاز مایع در روستاهای گازرسانی نشده /خود داری شرکت نفت از توزیع کامل کپسول‌های گاز

پیام ملّت-بخشدار زنجانرود از کمبود کپسول گاز مایع در روستاهای گازرسانی نشده خبر داد و گفت: شرکت نفت از توزیع کامل کپسول‌های گاز مشخص شده در سهمیه اختصاص داده شده خودداری کرده است. ...