دشمن‌داری؛ امکان استقلال سیاسی

ملتی که از تعیین دوست و دشمن خود به بهانه «صلح با همگان» دست کشد، امکان واقعی جنگ را از میان نبرده‌است، بلکه صرفا از حضور جدی خود در صحنه سیاست صرف نظر کرده. ...

سیاست ما درباره آمریکا با رفت‌وآمد اشخاص تغییر نمیکند/گرانی‌های اخیر توجیه ندارد

پیام ملّت- حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکیدکردند:در موردآمریکا سیاست ماحساب شده ومشخص است واین سیاست با رفت وآمداشخاص تغییر نمی‌کند؛این که چه کسی رئیس جمهوربشود درسیاست ما هیچ تاثیری نمی گذارد ورفت و آمد اشخاص درآن تاثیری ندارد. ...