بیش از ۵۰۰۰ «دوز واکسن کرونا» وارد شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: تاکنون بیش از پنج هزار دوز واکسن کرونا برای اقشار پرخطر از قبیل کادر درمان و بهداشت، جانبازان بالای ۵۰ درصد، پرسنل بخش‌های آی سی یو وارد استان شد و بخش عمده ای از آن تزریق شده است. ...