شصت و سومین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» منتشر شد

شصت و سومین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ در ۸ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار گرفت. ...