هشتادمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» منتشر شد

هشتادمین شماره «دوهفته نامه عصرملّت» روز دوشنبه ۲۵ بهمن در ۴ صفحه منتشر و بر پیشخوان دکه روزنامه فروشی های استان های زنجان و قزوین قرار گرفت. ...