ارتش زنجان ۸۲۸ شهید تقدیم انقلاب کرده است

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی زنجان گفت: ارتش به عنوان بازوی ولایت و قدرت بی ادعا است و هر جا نظام احساس کند که ارتش توانایی انجام کاری را دارد، ارتشیان بدون هیچ گونه چشم داشتی برای خدمت رسانی با سر می دوند و وارد عمل می شوند. ...