• تاریخ: ۱۴۰۲-۰۳-۲۷
  • شناسه خبر: 33069

بیمارستان، رستوران نیست آقای رئیس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در پاسخ به عدم رضایت مردم از برخوردهای نامناسب درمراکز درمانی آمار یک میلیونی مراجعه به بیمارستانهای زنجان را دلالت بر رضایت مردم دانست و گفت اینهمه مراجعه به دلیل رضایت مردم است و اگر رضای ...

زینب سودی- هفته گذشته نشست مطالبه گری  بسیج رسانه استان با حضور حسن بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شد. حسن بختیاری تجربه خوبی  از اولین نشست خبری خودش  ندارد از این رو احتمال اینکه این جلسه برگزار نمی شد و یا لغو میشد هم وجود داشت که البته برگزار شد، ولی وجود حواشی دور از انتظار نبود.

مهم ترین موضوعی که مدتها است رئیس علوم پزشکی باید به آن پاسخ می داد عدم رضایت مردم از خدمات درمانی دربیمارستان ها و برخورد نامناسب کادر درمان و پرسنل بیمارستان ها و پدیده زیرمیزی پزشکان است .

بختیاری در پاسخ به عدم رضایت مردم از برخوردهای نامناسب درمراکز درمانی آمار صدهزارنفری بستری و یک میلیونی مراجعه به بیمارستانهای زنجان را دلالت بر رضایت مردم دانست و گفت اینهمه مراجعه به دلیل رضایت مردم است و اگر رضایت نداشتند که مراجعه نمی کردند.

فارغ از بی منطق بودن پاسخ رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان بایدگفت: مگر مردم انتخاب دیگری هم دارند ؟ وقتی مجبورند برای زنده ماندن و درمان عزیزان خود به مراکز درمانی موجود در استان مراجعه کنند؟ بیمارستان رستوران نیست که رضایت و یا عدم رضایت مشتری در مراجعه بیشتر مردم به آنجا خودش را  نشان دهد. بله تعداد پرستاران و نیروی خدمات بیمارستان از پزشک تا پرستار کم است ولی مقصر آن مردم نیستند.  ایشان حرف از آمارمی زند و می گوید براساس سنجش های ما هرچند  نارضایتی وجود دارد ولی رضایتمندی ها هم اعلام شده و در ارزیابی های ما هست. درخواست ما این است نظر سنجی ها و پایش های انجام شده  را  در اختیار مردم بگذارند و با عدد و رقم اعلام کنند که چه تعداد از مراجعین به بیمارسنانها رضایت دارند.

کمبود پزشک در استان محرز است ولی به نظر می رسد دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی زنجان برای  نگه داشتن پزشکان  در زنجان حاضرند از برخی تخلفات آنها چشم پوشی کنند و یا جدیت به خرج ندهند. پزشک متخصص در استان کم است ولی این دلیل نمی شود برای حضور پزشک و پرستار در زنجان به آنها باج بدهیم. کسی که دراین شرایط حاضر به  خدمت به مردمش نیست همان بهتر که جمع کند و برود.

بختیاری  به سامانه های نظر سنجی و دریافت شکایات اشاره کرد و گفت: از نیروی حراست تا واحد نظارت و همچنین پایش های مداوم از عملکرد و تخلف کارکنان را بررسی می کنند و در صورت تخلف برخورد می کنند. در این مورد هم باید گفت: حراست بیمارستان ها کی طرف مردم بوده اند ؟ اساساً یک دستگاه  چگونه می تواند خودش برخودش نظارت کند؟ و یا نظارت همکار بر یک همکاردیگر چه معنایی می تواند داشته باشد؟

بهتر است رئیس دانشگاه علوم پزشکی به جای اینکه   درمقابل انتقادات ،از خودش دفاع کند خبرنگاران را در کنار خود ببیند و با آنها همراهی کند . اساساً مسئله ما بختیاری یا یک رئیس دیگر نیست . منظور رسانه ها از طرح شکایات و انتقادات اولا اثبات وجود مشکل و دوما حل آن است . اینکه یک مسئله ای از  سوی رسانه ها مطرح شود و با پاسخ رئیس دانشگاه مبنی بر اینکه میدانیم مشکلات هست ولی زحمات راه هم نباید نادیده بگیریم که مشکل حل نمی شود. بخش اعظم مشکلات مردم در مواجه با سیستم درمان چون عمومیت دارد نیاز به مداخله مدعی العموم است و باید دانشگاه علوم پزشکی با دادستانی مسئله را حل کند. با انکار و یا کوچک شمردن مشکل موضوعی حل نخواهد شد چه ریاست آن  با جناب بختیاری باشد و چه نباشد.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست