• تاریخ: ۱۳۹۴-۱۰-۱۱
  • شناسه خبر: 407

انصاری : رسانه های وابسته مورد توجه جامعه نیستند

پیام ملت – استاندار زنجان گفت: رسانه ها در کنار رعایت اخلاق رسانه های، حفظ حریم خصوصی و اجتماعی، مردم را برای کسب منافع عمومی تشویق کنند. جمشید انصاری در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات استان زنجان افزود: جشن ...

پیام ملت استاندار زنجان گفت: رسانه ها در کنار رعایت اخلاق رسانه های، حفظ حریم خصوصی و اجتماعی، مردم را برای کسب منافع عمومی تشویق کنند.

جمشید انصاری در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره مطبوعات استان زنجان افزود: جشنواره مطبوعات مجالی بود تا در عرصه های مختلف آثار خلق شده توسط فعالان مطبوعاتی این استان مورد داوری قرار گیرد و آنچه که برگزیده این داوری است به عنوان آثار منتخب ارائه می شود.
وی یادآورشد: کار رسانه کار بسیار پیچیده و ظریفی است و در کنار این پیچیدگی و ظرافتی که برای فعالان رسانه وجود دارد، اصولی نیز بر این کار حاکم است و شاید بهتر است بگویم باید حاکم باشد و اگر این اصول رعایت نشود، به نوعی کار بیهوده ای انجام شده و یا عمر هدر رفته است.
انصاری اظهار کرد: من ترجیح دادم به بخشی از این اصول بیشتر از اینکه برآمده از مبانی اعتقادی ما باشد و امروزه به عنوان اصولی برآمده از مبانی حرفه ای کار رسانه ای در دنیا مطرح است، بپردازم و قضاوت کنم که آنهایی که مسلمان نیستند در عرصه کار حرفه ای چه مسائلی را مهم می دانند که ما مسلمانان به لحاظ حرفه ای باید مهم می دانستیم، اما آنها در یک رویکرد حرفه ای به آنچه که بخشی از مبانی اعتقادی ماست، رسیده اند.
استاندار زنجان گفت: نخستین حوزه ای که بحث می شود، ارتباط رسانه با واقعیت است و همه متفق القول هستند که رسانه وظیفه و رسالتی جز تبیین واقعیت های بیرونی برای مخاطبان خود ندارد و چه رسانه به عنوان یک مجموعه و چه فعالان رسانه به عنوان کسانی که این محصول را تولید می کنند.
وی خاطر نشان کرد: اولین وظیفه هر فعال رسانه ای و به تبع آن هر رسانه، نشان دادن واقعیت بیرونی به مخاطب است، همانگونه که هست و نه آنگونه که خبرنگار نیت می کند و دوست دارد بنمایاند، این کار، کار حرفه ای رسانه ای تلقی نمی شود.
انصاری ادامه داد: بزرگ نمایی، حقیر نشان دادن، سیاه نمایی یا رویکردهای خیال پردازانه امروز در رسانه های حرفه ای جایی ندارد.
استاندار زنجان گفت: با همین اصول باید سازگار باشیم و هنر نیز باید با همین اصول سازگار باشد این که ما نیات و برداشت های خودمان را از واقعیت بخواهیم به عنوان خود واقعیت القا کنیم، رویکرد غیر حرفه ای و رفتار غیر حرفه ای در کار رسانه ای است و باید بدون هر نوع حاشیه این مطالب را بیان کنیم و شنونده و خواننده باید از مطالب خود احساس حقیقی را پیدا کند.
وی افزود: ما باید واقعیت را به تصویر بکشانیم و نشان دهیم که مخاطب آن را می پسندد و چه رابطه با آن برقرار می کند به مخاطب مربوط است و رویکرد حرفه ای این است که این واقعیت بدون هر گونه پیش داوری، در معرض دید و قضاوت مردم و مخاطبان قرار گیرد.
انصاری یادآورشد: تجزیه و تحلیلی که در کار رسانه ای انجام می شود، زمانی مفید است که برای شکافتن ابعاد مختلف واقعیت مورد استفاده قرار گیرد اما اگر این تجزیه و تحلیل این رویکرد را داشته باشد که به یک جهت گیری دل بخواه خبرنگار نسبت به واقعیت منجر شود، از اصول حرفه ای کار رسانه ای دور شده است.
استاندار زنجان گفت: نکته دوم مطرح است، اخلاق رسانه ای است، در بحث اخلاق رسانه ای حرف کم گفته نشده است اما به همان میزانی که زیاد گفته شده، کمتر مورد توجه و عنایت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: شاید امروزه در رسانه های ما بی اخلاقی و بد اخلاقی یک نمود روشن و بارز فعالیت رسانه ای است چه در خود رسانه ها و چه در فعالان رسانه ها با درجاتی از شدت و ضعف و قوت وجود دارد.
انصاری خاطر نشان کرد: ما در بحث اخلاق رسانه نخستین نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت حریم خصوصی افراد است.
استاندار زنجان گفت: حریم خصوصی در اخلاق به آنچه که ما در ظاهر تصور می کنیم فقط محدوده خانواده و امثال این مسایل نیست، حریم خصوصی هر آنچیزی است که فرد مایل به اشاعه آن در بین دیگران نیست، ورود به این حوزه ها و پرداختن به این حوزه ها یک نوع تنزل اخلاقی است.
وی با بیان اینکه در رویکرد اخلاق رسانه ای، رعایت حریم اجتماعی بخشی از اخلاق کار رسانه ای محسوب می شود، ادامه داد: حتی اگر قوانینی برای حریم اجتماعی وجود نداشته باشد، ما ملزم به رعایت آن هستیم، حریم اجتماعی از عرف جامعه و باورهای عمومی گرفته تا مسائل قانونی که به صراحت به عنوان باید و نباید اجتماعی مطرح شده است را شامل می شود.
انصاری تصریح کرد: زمانی که یک رفتار اجتماعی مضمون است، دامن زدن به آن رفتار اجتماعی، رعایت نکردن حریم اجتماعی است.
استاندار زنجان گفت: در کنار حریم خصوصی، رعایت حریم اجتماعی نیز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و در کنار همه آنها و فراتر از همه آنها، توجه و رعایت منافع عمومی است.
وی افزود: در بسیاری از مواقع منافع عمومی، شخصی، یک تفکر و جریان خاص را آن قدر مهم می دانیم که در پرتوی برجسته سازی آن، منافع عمومی را فراموش می کنیم.
انصاری یادآورشد: رویکردهایی که اتخاذ می کنیم لطمات جبران ناپذیری را بر جامعه و حیات اجتماعی کشور بر جای می گذارد، در بخش اخلاق رسانه در کنار حریم خصوصی که تاکید می شود و کمتر رعایت می شود، حریم اجتماعی که کمتر تاکید می شود، بحث منافع عمومی موضوعی جدی است که باید مورد توجه فعالان این عرصه قرار گیرد.
استاندار زنجان گفت: نکته سوم، مرزبندی میان کار حزبی و کار رسانه ای است، ما رسانه های حزبی به آن معنا نداریم اما بسیاری از رسانه های ما کارکرد حزبی دارند، چون حزب نداریم، بسیاری از گرایش های حزبی خود را از طریق رسانه بیان می کنیم و برخی از رسانه های ما بدون آنکه حزبی وجود داشته باشد، ارگان حزبی، جناحی و یک تفکر سیاسی هستند، در حالی که اخلاق کار حزبی یک معنا دارد و اخلاق کار رسانه ای یک معنای دیگر.
وی اظهار کرد: یک حزب در وهله نخست با هوادارن و اعضای خود سر و کار دارد و به دنبال این است که در یک نظام مرید و مرادی افراد هوادار خود را تربیت کند اما برای یک رسانه در هیچ کجای دنیا چنین نقش و رسالتی تعریف نشده است و حتی چنین اجازه ای نیز به خاطر نقشی که در بیان واقعیت ها باید داشته باشد، ندارد.
انصاری تاکید کرد: از همین رو باید بین کار رسانه ای و کار حزبی یک تفاوت جدی قائل شد و اگر قبول کنیم که کار رسانه آگاه سازی است و کار حزب تربیت هوادار و سمپادهای وفادار است، به طبع این دو در یکجا قادر به جمع شدن نیستند و رسانه هایی که رویکرد سیاسی دارند به نسبت رویکرد سیاسی از رسالت اصلی خود که بیان واقعیت ها و آگاه سازی جامعه است، دور می افتند.
استاندار زنجان گفت: رویکرد حزبی در رسانه ها این گرفتاری را در جهان سوم ایجاد کرده و ما همیشه با این گرفتاری مواجه هستیم و رسانه ای که به یک جناح، حزب و جریان سیاسی تعلق دارد، نباید ادعای رسانه بودن داشته باشد و باید بگوید که یک ارگان حزبی است و نباید توقع داشته باشد که حرف و سخن آن در افکار عمومی مورد عنایت و توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: رسانه های حزبی و وابسته به جناح های سیاسی، رسانه های مستقل تلقی نمی شود و اعتبار خبر رسانی شان و بیان واقعیتشان در پایینترین حد از نظر افکار عمومی قرار دارد و فقط برای سمپادها و طرفداران قابل قبول است اما خودشان تصور می کنند که آنچه می نویسند و منتشر می کنند، به حتم مورد توجه جامعه قرار دارد.
انصاری ادامه داد: اما یک حزب، یک جناح سیاسی و یک گرایش فکری همواره به دنبال ترویج مطالب مطلوب خود است، در حالی که یک رسانه به دنبال ترویج واقعیت است و نه ترویج آنچه که مطلوب یک گرایش یا یک تفکر سیاسی یا اعتقادی.
استاندار زنجان گفت: به همین خاطر در بحث رویکردهای سیاسی و رابطه آن با کار رسانه ای باید توجه داشت که اطلاع رسانی که از سوی این نوع رسانه ها انجام می شود، در میان افکار عمومی وو در بین خواص مورد عنایت و اقبال نیست.
وی افزود: این مختصری از آن مباحثی است که در اصول کار رسانه ای باید مورد توجه فعالان رسانه ای قرار گیرد و تلاش کنیم به عنوان کسانی که اصلی ترین رسالت خود را بیان واقعیت های جامعه بدون هر نوع پیرایه و آرایه ای و آگاه سازی مردم در مورد واقعیت ها تلقی می کنیم مروری بر کار رسانه ای خود داشته باشیم و آنگونه که شایسته این کار است به آن بپردازیم.
انصاری یادآورشد: ترویج این رویکرد در جامعه که دیگران باید بیایند و حال ما را خوب کنند، بزرگترین لطمه ای بوده که در این شهر و به این شهر و فرهنگ این شهر و استان زده اند و تداوم این رویکرد تعمیق آن زخمی عمیقی است که در طی سال های گذشته به ما زده اند و هر روز عمیق تر شده است.
استاندار زنجان تصریح کرد: هیچ کس قرار نیست حال ما را خوب کند، حال ما را خودمان باید خوب کنیم، ما باید دستمان را بگذاریم روی زانوی خودمان و بلند شویم، مگر آنکه فرض کنیم دیگران دیوانه اند یا عقل ندارند که ملک، شهر و بلاد خود را رها کنند و برای آباد سازی شهر ما دست به کار شوند.
وی تاکید کرد: وضعیت ما آنگونه که تصور می کنیم، بد نیست، ما خروج سرمایه از این استان داریم، چرا باید کسانی که امکانات و توانمندی دارند را از اینکه شهر خود را آباد کنند، ابا داشته باشند و ما بخواهیم شخص دیگر را پیدا کنیم و بگوییم که شهر ما را اباد کند.
انصاری اظهار کرد: یکی از رسالت هایی که رسانه های ما دارند، این است که این خود باوری را در مردم ما ازدیاد و تقویت کنند، این باور غلط به هر دلیل در ما ایجاد شده است و تعمیق یافته است، اما امروز برای ما روشن تر از آفتاب است که اگر بخواهیم تحولی در این استان و تکانی در وضعیت آن در حوزه های مختلف ایجاد کنیم، این ماییم که باید کار را پیش ببریم و هر کسی امیدی به غیر از خود ما دارد و فکر می کند که مدام باید به مردم بگوید که دیگران باید این کار را بکنند، من خیلی روشن به عنوان شهروند می گویم که وی به این شهر و استان خدمت نمی کند.
استاندار زنجان گفت: در این رفتار تجدید نظر کنیم و از مردم خودمان درخواست کنیم که نقش تاریخی در توسعه منطقه خود را ایفا کنند و به کسانی که منابع دارند جرات بدهیم و روحیه همکاری برای توسعه را تقویت کنیم.
وی خاطر نشان کرد: گزارشی از ویژگی های رفتاری مردم زنجان تهیه کردیم و نکات جالبی در آن مطرح شد، مردم ما هیچ کار شراکتی انجام نمی دهند، برای همین وقتی ما واحدهای صنعتی را بررسی می کنیم، تعداد ۷۰ درصد واحدهای صنعتی این استان، متعلق به مردم زنجان است اما ارزش سرمایه گذاری آن ۳۰ درصد سرمایه گذاری های رخ داده در استان است.
انصاری ادامه داد: ۳۰ درصد سرمایه گذاری های این استان متعلق به غیر بومی و ارزش سرمایه گذاری آنان ۷۰ درصد است.
استاندار زنجان گفت: سرمایه گذاران غیر بومی اهل کار شراکتی و انجام کارهای بزرگ هستند، اما مردم زنجان اهل با هم کار کردن و شراکتی کار کردن نیست، زمانی که دور هم جمع شوند و دست به دست هم دهند، کار بزرگی نمی توانند انجام دهند.
وی تاکید کرد: این ویژگی، نقطه ضعف بزرگی است و رسانه ها باید در مورد آن صحبت کنند و بگویند که مردم زنجان باید به منافع عمومی نسبت به منافع فردی توجه بیشتری داشته باشند و رویکردشان را تغییر دهند.
انصاری با بیان اینکه در اقتصاد همه به دنبال منفعت شخصی هستند، افزود: اما اگر بنا باشد بحث توسعه یک استان مطرح شود، از آنانی که در اینجا زندگی می کنند و در این آب و خارک رشد کرده اند و بالیده اند، بیشتر باید توقع داشت که بخشی از منابع شخصی را صرف توسعه این سرزمین کنند تا از شخصی که برای یک منطقه دیگر است، چرا که آنان حقی بر گردن این استان ندارند.
استاندار زنجان گفت: زمانی که آمار حضور در بورس را مطرح می کنیم، فکر نکنید مردم ما کار اقتصادی بلد نیستند، گزارشی که در سال ۹۲ منتشر شده است، نشان می دهد متوسط جمعیت حاضر در بورس ۰.۰۲۷ درصد در کشور است، در حالی که مشارکت مردم زنجان در بورس ۰.۰۵۶ درصد است و بالاترین نسبت در کشور را دارد.
وی تصریح کرد: زنجان در بازار بورس سهمی ندارد و زنجانیانی که وارد بازار بورس شده اند، رفته اند تا دیگر شهرها را آباد کنند.
انصاری با بیان اینکه زنجان مردم خوب و توانمندی دارد، بر لزوم ورود آنان برای سرمایه گذاری در استان خود و تلاش برای رشد و توسعه این استان توسط آنان تاکید کرد.
استاندار زنجان گفت: من از رسانه ها انتظار دارم به ظاهر آنچه که بیان و گفته می شود، اکتفا نکنند و در موضوع های مختلف کنکاش کرده و مسائل را برای مردم به روشنی مطرح و بازگو کنند و بگویند که این مردم توانمند و مبتکر این استان باید در مشارکت های اجتماعی و برای توسعه شهر و روستای خود، حضور بیشتری داشته باشند.

منبع : ایرنا

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست