• تاریخ: ۱۳۹۴-۱۲-۰۹
  • شناسه خبر: 1301

تازه ترین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی سراسر کشور

پیام ملت – ستاد انتخابات کشور با اعلام ثبت بیش از ۳۳ میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، روز یکشنبه  تازه ترین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.   *** قائنات و زیر ...

پیام ملت – ستاد انتخابات کشور با اعلام ثبت بیش از ۳۳ میلیون رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، روز یکشنبه  تازه ترین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

 

*** قائنات و زیر کوه:
در حوزه انتخابیه قائنات و زیر کوه از مجموع ۸۷ هزار و ۶۸۷ رای ماخوذه فرهاد فلاحتی با ۳۰ هزار و ۱۲ رای انتخاب شد.
*** تویسرکان:
همچنین در حوزه انتخابیه تویسرکان از مجموع ۵۴ هزار و ۴۳۶ رای ماخوذه محمد مهدی مفتح با ۳۹ هزار و ۶۲۳ رای به بهارستان راه یافت.
*** شهر بابک:
در حوزه انتخابیه شهر بابک از مجموعه ۴۵ هزار و ۶۶ رای ماخوذه علی اسدی با ۱۶ هزار و ۹۵۶ رای انتخاب شد.
*** کلیبر، خداآفرین و بخش هوران:
در حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و بخش هوران نیز از مجموع ۶۳ هزار و ۴۸۰ رای قلی الله قلی زاده با ۳۶ هزار و ۹۳۶ رای پیروز این انتخابات شد.
*** تفرش، آشتیان و فراهان:
در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان محمد حسینی با کسب ۱۳ هزار و ۴۲ رای از مجموع ۴۸ هزار و ۴۶۳ آرای صحبح ماخوذه.
*** نطنز و بخش قمصر:
در حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر مرتضی صفاری نطنزی با کسب ۹ هزار و ۸۴۲ رای از مجموع ۳۷ هزار و ۶۴۴ آرای صحبح ماخوذه.
*** خرمشهر:
در حوزه انتخابیه خرمشهر عبدالله سامری از مجموع ۶۰ هزار و ۵۴۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۹ هزار و ۳۱۸ رای.
***بندرلنگه، بستک و پارسیان:
در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان از مجموع ۱۲۴هزار و ۳۴۲ آرای صحیح ماخوذه خالد زمزم نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۹۷۷ رای و احمد جباری با کسب ۲۹ هزار و ۱۵۰ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** گرمی:
در حوزه انتخابیه گرمی سید حمایت میرزاده از مجموع ۴۷ هزار و ۸۰۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۱ هزار و ۳۹۹ رای.
*** مریوان و سروآباد:
در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد از مجموع ۸۴هزار و ۹۲۵ آرای صحیح ماخوذه منصور مرادی با کسب ۱۵ هزار و ۸۱۵ رای و امید کریمیان با کسب ١٢ هزار و ٨١٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***اردستان:
در حوزه انتخابیه اردستان، سیدصادق طباطبایی از مجموع ۳۰ هزار و ۷۵ ارای صحیح ماخوذه با کسب ۱۶هزار و ۱۰۰رای.
*** دشتی و تنگستان:
در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سیدکمال الدین شهریاری از مجموع ۸۵ هزار و ۱۶ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۴ هزار و ۲۰۸ رای.
*** دشت آزادگان:
در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه قاسم ساعدی از مجموع ۶۸ هزار و ۵۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰هزار و ۶۴۳ رای.
رزند و کوهننبان:
در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان حسین امیری خامکانی از مجموع ۷۹هزار و ۵۸۹آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۵ هزار و ۶۹۱ رای.
*** نائین، خور، بیابانک:
در حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک عباسعلی پوربافرانی از مجموع ۳۹ هزار و ۵۲۹ آرای صحبح ماخوذه با کسب ۱۱ هزار و ۱۵۴ رای.
*** سیرجان و بردسیر:
در حوزه انتخابیه سرجان و بردسیر شهباز حسن پوربیگلری از مجموع ۱۴۴هزار و ۷۰۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۴ هزار و ۹۷۰ رای.
*** دامغان:
در حوزه انتخابیه دامغان ابوالفضل حسن بیگی از مجموع ۴۹ هزار و ۴۰۲آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۷ هزار و ۲۴۴ رای.
***بروجن:
در حوزه انتخابیه بروجن از مجموع ۶۴هزار و ۱۸۲ آرای صحیح ماخوذه خدیجه ربیعی فرادنبه با کسب ۱۴ هزار و ۶۴۲ رای و علی نادری فرد با کسب ۱۰هزار و ۱۰۸ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ساوه و زرندیه:
در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه از مجموع ۱۲۲هزار و ۶۲۴آرای صحیح ماخوذه شهیلا میرگلوبیات با کسب ۲۳هزار و ۸۸۱رای و محمدرضا منصوری با کسب ۲۲هزار و ۷۶۲ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** اقلید:
در حوزه انتخابیه اقلید سیدحسین افضلی از مجموع ۵۵ هزار و ۹۷۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰ هزار و ۸۸۳رای.
*** بیجار:
در حوزه انتخابیه بیجار حمدالله کریمی از مجموع ۴۸هزار و ۶۵۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۵ هزار و ۹۱۹ رای.
*** مرند:
در حوزه انتخابیه مرند و جلفا از مجموع ۱۵۸هزار و ۳۲۴ آرای صحیح ماخوذه کریم شافعی با کسب ۲۹هزار و ۶۷۲رای و محمد حسن نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۶۳ رای به مرحله دوم راه یافتند.
بهار:
در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ محمدعلی پورمختار از مجموع ۱۴۲ هزار و ۳۶۶ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۹ هزار و ۷۲۵ رای .
*** قروه:
در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان علی محمد مرادی از مجموع ۹۷هزار و ۲۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۹ هزار و ۳۰۲رای.
*** آستانه اشرفیه:
در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، محمدحسین قربانی از مجموع ۵۴هزار و ۵۷۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۹هزار و ۳۱۱ رای.
*** طوالش، رضوانشهر و ماسال:
در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری از مجموع ۱۸۲هزار و ۵۹۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۸هزار و ۸۸۶ رای.
***رزن:
در حوزه انتخابیه رزن از مجموع ۶۳ هزار و ۸۲۰ آرای صحیح ماخوذه حسن لطفی با کسب ۱۵ هزار و ۱۳ رای و عطاء الله سلطانی صبور با کسب ۱۴هزار و ۸۹۹رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** سلماس:
در حوزه انتخابیه سلماس از مجموع ۹۸ هزار و ۸۵۸ آرای صحیح ماخوذه، رسول جلایر سرنقی با کسب ۱۸ هزار و ۳۲۱ رای و شهروز برزگر کاشانی با کسب ۱۶ هزار و ۴۶۳ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** شوش:
در حوزه انتخابیه شوش آقای سید راضی نوری از مجموع ٩٠ هزار و ٩٦٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٣٧ هزار و ٧٦٤ رای.
*** مبارکه:
در حوزه انتخابیه مبارکه، خانم زهرا سعیدی مبارکه از مجموع ٦٦ هزار و ٣٤٥ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٠ هزار و ٤٦٣ رای.
*** شاهین شهر و میمه و برخوار:
در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار حسین علی حاجی دلیگانی از مجموع ١١٦ هزار و ٨٨٥ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٦٠ هزار و ٤١١ رای.
**گلپایگان و خوانسار:
در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار علی بختیار از مجموع ٥٢ هزار و ٦٥١ آرای صحیح ماخوذه با کسب ١٤ هزار و ٣٧١ رای.
***مهاباد:
در حوزه انتخابیه مهاباد جلال محمودزاده از مجموع ٨٥ هزار و ٧٩٦ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٤٦ هزار و ٨٥٦ رای.
***گرمسار و آرادان:
در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان غلامرضا کاتب از مجموع ٤٤ هزار و ٩٤٣ آرای صحیح ماخوذه با کسب ٢٣ هزار و ٦٦٨ رای.
*** دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره :
در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره از مجموع ١٠٢ هزار٤٩٢ آرای صحیح ماخوذه، شادمهر کاظم زاده با کسب ٢٥ هزار و ٥٢٢ رای و علی محمد احمدی با کسب ٢٢ هزار و ٧٤٩ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** لنجان:
در حوزه انتخابیه لنجان، محسن کوهکن ریزی از مجموع ۱۱۳هزار و ۸۱۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۸هزار و ۱۷۷ رای.
*** خواف و رشتخوار:
در حوزه انتخابیه خواف و رشتخوار، محمود نگهبان سلامی از مجموع ۱۱۳هزار و ۳۵۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۴هزار و ۳۷۹ رای.
*** صعومه سرا:
در حوزه انتخابیه صومعه سرا سید کاظم دلخوش اباتری از مجموع ۸۳ هزار و ۴۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۵ هزار و ۹۰۶ رای.
*** مراغه و عجبشیر:
در حوزه انتخابیه مراغه و عجبشیر از مجموع ۱۴۲ هزار و ۱۵۵ آرای صحیح ماخوذه مهدی دواتگری با کسب ۲۹ هزار و ۶۶ رای و محمدعلی حسین زاده با کسب ۲۶ هزار و ۵۱۲ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خمینی شهر:
در حوزه انتخابیه خمینی شهر سیدمحمد جواد ابطحی از مجموع ۱۰۵هزار و ۷۷۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۵ هزار و ۵۱۴ رای.
*** لارستان،خنج و گراش:
در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش جمشید جعفرپور از مجموع ۱۱۳ هزار و ۷۱۶ آرامی صحیح ماخوذه با کسب ۳۸ هزار و ۷۶۶ رای.
*** ملایر:
در حوزه انتخابیه ملایر محمد کاظمی از مجموع ۱۳۳ هزار و ۵۸۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۵ هزار و ۲۸۲ رای به مجلس راه یافت و احد آزادی خواه با کسب ۲۹ هزار و ۸۷۲ رای و علیرضا امامی با کسب ۲۱ هزار و ۳۲ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** زاهدان:
در حوزه انتخابیه زاهدان از مجموع ۲۲۳هزار و ۲۶۲ آرای صحیح ماخوذه ، علیم یارمحمدی با کسب ۹۸هزار و ۱۹۱ رای و حسینعلی شهریاری با کسب ۸۶هزار و ۹۸ رای .
*** سپیدان:
در حوزه انتخابیه سپیدان سیدعلاء الدین خادم از مجموع ۷۷هزار و ۴۰۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۷هزار و ۷۷۷رای.
*** لاهیجان و سیاهکل:
در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل ذبیح نیک فر لیالستانی از مجموع ۹۱هزار و ۸۶۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۷هزار و ۳۴۱ رای.
*** رودسر و املش:
در حوزه انتخابیه رودسر و املش اسدالله عباسی از مجموع ۱۰۸هزار و ۸۴۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۰هزار و ۳۴۵ رای.
*** نیریز و استهبان:
در حوزه انتخابیه نیریز و استهبان از مجموع ۹۸هزار و ۷۷۳ آرای صحیح ماخوذه ، اصغر مسعودی با کسب ۱۸هزار و ۳۵۴ رای و فرهاد طهماسبی با کسب ۱۶ هزار و ۳۳۰رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** اسفراین:
در حوزه انتخابیه اسفراین هادی قوامی از مجموع ۷۱هزار و ۶۰۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۴هزار و ۱۹۵ رای.
*** تفت و میبد:
در حوزه انتخابیه تفت و میبد کمال دهقانی فیروزآبادی از مجموع ۶۸هزار و ۳۳۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۷ هزار و ۴۸۰ رای.
*** لردگان:
در حوزه انتخابیه لردگان محمد خالدی سردشتی از مجموع ۱۲۷ هزار و ۵۴۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۸ هزار و ۷۵۱ رای.
*** سقز و بانه:
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگدلی از مجموع ۱۴۰ هزار و ۷۰۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۸هزار و ۶۷۰ رای.
*** کرمان و راور:
در حوزه انتخابیه کرمان و راور از مجموع ۳۰۶هزار و ۹۳۴ آرای صحیح ماخوذه محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب ۱۵۷ هزار و ۴۵۰ رای و محمدمهدی زاهدی با کسب ۱۰۸هزار و ۳۱۶ رای.
*** تربت جام و تایباد و باخرز:
در حوزه انتخابیه تربت جام و تایباد و باخرز، جلیل رحیمی جهان آبادی از مجموع از مجموع ۱۹۹ هزار و ۷۳۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۰۸هزار و ۹۳۴ رای.
*** اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار:
در حوزه انتخابیه اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار ، از مجموع ۱۵۱ هزار و ۲۷۱ آرای صحیح ماخوذه ، علی کاظمی باباحیدری با کسب ۲۱هزار و ۹۵۶ رای و قدرت الله حمزه شلمزاری با کسب ۱۸ هزار و ۱۹۷ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر:
در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرمانشیر، حبیب الله نیکزادپناه از مجموع ۱۳۹هزار و ۴۲۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۲هزار و ۹۸۵ رای.
*** نقده و اشنویه:
در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه، عبدالکریم حسین زاده از مجموع ۱۱۸هزار و ۶۲۴از مجموع آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۱ هزار و ۹۷۲رای.
*** شهرکرد:
در حوزه انتخابیه شهرکرد، بن و سامان اردشیر نوریان از مجموع ۱۵۲هزار و ۵۰ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۲هزار و ۱۵۲رای.
*** شبستر:
در حوزه انتخابیه شبستر از مجموع ۷۶هزار و ۲۲۵ آرای صحیح ماخوذه ، معصومه آقاپور علی شاهی با کسب ۱۲هزار و ۳۱۴ رای و علی علیلو با کسب هشت هزار و ۵۱۱ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بستان آباد:
در حوزه انتخابیه بستان آباد محمد وحدتی هلان از مجموع ۶۲هزار و ۷۲۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰ هزار و شش رای.
*** فلاورجان:
در حوزه انتخابیه فلاورجان، سیدناصر موسوی لارگانی از مجموع ۹۷ هزار و ۱۷۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۶هزار و ۲۰۸رای.
*** بهشهر، نکا و گلوگاه:
در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه، علی محمد شاعری از مجموع ۱۶۷هزار و ۶۶۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۰هزار و ۴۰۳ رای.
*** میاندوآب، شاهین دژ و تکاب :
درحوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب از مجموع ۲۲۱هزار و ۳۰۱ آرای ماخوذه، همایون هاشمی با کسب ۵۱هزار و ۴۸۸ رای و محمد میرزایی با کسب ۴۹هزار و ۸۴۶ رای و جهانبخش محبی نیا با کسب ۴۸ هزار و ۱۳۶ رای و مهدی عیسی زاده با کسب ۴۳هزار و ۴۶۱ رای به دور دوم راه یافتند.
***سقز و بانه:
در حوزه انتخابیه سقز و بانه محسن بیگلری از مجموع ۱۴۰هزار و ۷۰۸آرای ماخوذه با کسب ۵۸هزار و ۶۷۰ رای به عنوان نماینده منتخب معرفی شد.
***لنگرود:
در حوزه انتخابیه لنگرود مهرداد بائوج لاهوتی از مجموع ۷۵هزار و ۷۳۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۸هزار و ۸۴۶رای.
***گرگان و آق قلا:
در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا از مجموع ۲۴۶هزار و ۷۴ آرای صحیح ماخوذه ، عبدالغفور امان زاده با کسب ۴۸ هزار و ۸۹۴ رای و نورمحمد تربتی نژاد با کسب ۴۷هزار و ۴۶۷رای و نبی هزار جریبی با کسب ۴۵ هزار و ۹۴ رای و سیدعلی طاهری با کسب ۴۳هزار و ۳۰۱رای به مرحله دوم راه یافتند.
***نهاوند:
در حوزه انتخابیه نهاوند حسن بهرام نیا از مجموع ۹۰هزار و ۴۳۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۱هزار و ۱۳۲ رای.
***لامرد:
در حوزه انتخابیه لامرد سید محسن علوی از مجموع ۸۴هزار و ۵۹۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۰هزار و ۴۱۴رای.
***کاشمر ، خلیل آباد، بردسکن:
در حوزه انتخابیه کاشمر ، خلیل آباد، بردسکن، بهروز بنیادی از مجموع ۱۶۲هزار و ۲۱۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۸هزار و ۶۶۰رای.
***آستارا:
در حوزه انتخابیه آستارا ولی داداشی از مجموع ۴۹ هزار و ۷۲۹آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۴هزار و ۱۷۳ رای.
***آمل:
در حوزه انتخابیه آمل، عزت الله یوسفیان ملا از مجموع ۱۸۱هزار و ۹۶۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۸۴هزار و ۴۵۳ رای.
*** الیگودرز:
در حوزه انتخابیه الیگودرز محمد خدابخش از مجموع ۷۱هزار و ۲۰۱آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۰هزار و ۹۹۱رای.
***شیروان:
در حوزه انتخابیه شیروان ، عبدالرضا عزیزی از مجموع ۸۰هزار و ۱۱۸آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۷هزار و ۱۷۹رای.
***قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب:
در حوزه انتخابیه قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب، فرهاد تجری از مجموع ۱۰۸هزار و ۶۹۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۰هزار و ۷۳۱رای.
***پارس آباد و بیله سوار:
در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار از مجموع ۱۲۷هزار و ۸۷۹آرای صحیح ماخوذه ایرج بیگدلو با کسب ۲۰هزار و ۴۹۹رای و شکورپور حسین شقلان با کسب ۱۷هزار و ۴۷۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***نور و محمود آباد:
در حوزه نور و محمودآباد علی اسماعیلی از مجموع ۱۳۶هزار و ۳۳۱آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۶هزار و ۸۹۱ رای.
***مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد:
در حوزه انتخابیه مهریز، بافق، ابرکوه، خاتم و بهاباد، از مجموع ۱۱۱هزار و ۸۳۱ آرای صحیح ماخوذه، محمدرضا صباغیان بافقی با کسب ۲۷هزار و ۴۸۳ رای و محمدرضا بابایی دره با کسب ۲۲هزار و ۱۴۱ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***شاهرود و میامی:
در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی از مجموع آرای ۱۳۰هزار و ۳۲۰ رای ماخوذه صحیح سیدحسن حسینی با کسب ۴۹ هزار و ۹۷۰ رای حائز اکثریت آرا شد.
***بوکان:
در حوزه انتخابیه بوکان از مجموع ۱۰۹هزار و ۷۶۱ آرای ماخوذه صحیح محمدقسیم عثمانی با کسب ۴۷هزار و ۱۶۲ رای حائز اکثریت آرا شد.
***سراب: در حوزه انتخابیه سراب از مجموع ۷۳هزار و ۴۹ رای ماخوذه صحیح یوسف داودی با کسب ۱۶هزار و ۲۸۴ رای و محمد نصیرپور سردهایی با کسب ۱۵هزار و ۱۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** بابلسر و فریدون کنار:
در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدون کنار از مجموع ۹۱هزار و ۹۳۵ رای ماخوذه صحیح ولی الله نانوکناری با کسب ۳۹هزار و ۳۱۹ رای حائز اکثریت آرا شد.
***اردکان:
در حوزه انتخابیه اردکان از مجموع ۳۹هزار و ۶۶۵ آرای ماخوذه صحیح محمدرضا تابش با کسب ۲۵هزار و ۵۷۱ رای حائز اکثریت آرا شد.
*** فردوس، سرایان، طبس و بشرویه:
در حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه از مجموع ۱۰۴هزار و ۲۱۴ آرای ماخوذه صحیح محمدرضا امیر حسنخانی با کسب ۵۱هزار و ۶۱۵ رای حائز اکثریت آرا شد.
***بیرجند، درمیان و خوسف:
در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف از مجموع ۱۷۲هزار و ۵۴۲ آرای ماخوذه صحیح سیدمحمدباقر عبادی با کسب ۵۹هزار و ۳۶۱ رای حائز اکثریت آرا شد.
***بوئین زهرا و آوج:
در حوزه انتخابیه بوئین زهرا و آوج از مجموع ۸۶هزار و ۴۴۱ آرای ماخوذه صحیح روح الله بابایی صالح با کسب ۳۳هزار و ۴۸۶ رای حائز اکثریت آرا شد.
***مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان:
در حوزه انتخابیه مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان از مجموع ۱۸۶هزار و ۳۴۰ آرای ماخوذه صحیح محمدمهدی برومندی با کسب ۵۵هزار و ۷۹۷ رای حائز اکثریت آرا شد.
*** رامهرمز و رامشیر:
در حوزه انتخابیه رامهرمز و رامشیر اقبال محمدیان از مجموع ۹۹هزار و ۱۵۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۵هزار و ۴۵۵رای موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح شد.
*** ملکان:
در حوزه انتخابیه ملکان، سلمان خدادادی از مجموع ۶۶هزار و ۶۹۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۳هزار و ۱۳۲ رای توانست اکثریت آرا را به دست آورد.
*** اهر و هریس:
در حوزه انتخابیه اهر و هریس نیز از مجموع ۷۹ هزار و ۸۹۵ آرای صحیح ماخوذه بیت الله عبدالهی با کسب ۱۷هزار و ۷۲ رای و مهدی حسینیان سراجه لو با کسب ۱۳ هزار و ۳۴۳ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خوی و چایپاره:
در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره سیدتقی کبیری از مجموع ۱۹۲هزار و ۲۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۷۳ هزار و ۶۹۴ رای موفق به کسب اکثریت آرا شد.
*** یزد و اشکذر، و ندوشن :
در حوزه انتخابیه یزد و اشکذر، و ندوشن سیدابوالفضل موسوی بیوکی از مجموع ۲۴۷هزار و ۲۵۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۲۴هزار و ۴۴۸رای موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح شد.
***تربت حیدریه، مولات و زاوه:
در حوزه انتخابیه تربیت حیدریه، مولات و زاوه از مجموع ۱۶۷هزار و ۳۹۱ آرای صحیح ماخوذه سعید باستانی با کسب ۳۹هزار و ۵۷۱ رای و ابوالقاسم خسروی سهل آبادی با کسب ۳۱هزار و ۳۱۷ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ابهر و خرمدره و سلطانیه:
در حوزه انتخابیه ابهر و خرمدره و سلطانیه از مجموع ۱۲۴هزار و ۴۴۸ آرای صحیح ماخوذه محمد عزیزی با کسب ۲۵هزار و ۳۲۴هزار رای و محمدرضا خالمحمدی خرمی با کسب ۲۵هزار و ۳۷ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** سراوان، سیب و سراوان و مهرستان :
در حوزه انتخابیه سراوان، سیب و سراوان و مهرستان محمد باسط درازهی از مجموع ۱۲۲هزار و ۱۴۴آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۰هزار و ۳۴۷ رای.
*** زنجان و طارم:
در حوزه انتخابیه زنجان و طارم از مجموع ۲۲۴هزار و ۱۰۰ آرای صحیح ماخوذه سید ابوالفضل موسوی با کسب ۵۲هزار و ۳۵۱ رای و فریدون احمدی با کسب ۵۰هزار و ۳۷۹ رای و علی وقف چی با کسب ۳۳هزار و ۶۹۵ رای و کریم خان محمدی با کسب ۳۱هزار و ۹۱۰ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** خدابنده:
در حوزه انتخابیه خدابنده از مجموع ۹۳هزار و ۲۵۹ آرای صحیح ماخوذه، سیدالبرز حسینی با کسب ۱۶هزار و ۴۳۰ رای و احمد بیگدلی با کسب ۱۶ هزار و ۳۰۰ رای به مرحله دوم راه یافتند.
*** گچساران و باشت:
در حوزه انتخابیه گچساران و باشت غلامرضا تاج گردون از مجموع ۸۹هزار و ۷۳۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۶هزار و ۱۰۳ رای .
***بوشهر، گناوه و دیلم:
در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ، عبدالحمید خدری از مجموع ۱۴۱هزار و ۶۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۱هزار و ۹۲۲ رای .
***دشتستان:
در حوزه انتخابیه دشتستان محمدباقر سعادت از مجموع ۱۰۶هزار و ۳۱۵ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۶هزار و ۹۱۶ رای .
***زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون:
در حوزه انتخابیه زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از مجموع ۱۸۶هزار و ۶۹۶ آرای صحیح ماخوذه حبیب اله دهمرده با کسب ۱۱۴هزار و ۴۳۹ رای و احمدعلی کیخا با کسب ۶۴هزار و ۹۵۰رای .
*** ساری و میاندرود:
در حوزه انتخابیه ساری و میاندورود از مجموع ۲۵۶هزار و ۳۲۹ آرای صحیح ماخوذه علی اصغر یوسف نژاد با کسب ۱۱۶هزار و ۵۴۰ رای و محمد دامادی با کسب ۶۷ هزار و ۱۵۸ رای .
*** مسجد سلیمان، لالی و هفتکل و اندیکا :
در حوزه انتخابیه مسجد سلیمان، لالی و هفتکل و اندیکا از مجموع ۱۰۶هزار و ۶۳۶ آرای صحیح ماخوذه علی عسگر ظاهری عبده وند با کسب ۲۵هزار و ۶۴۶ رای و علیرضا ورناصری قندعلی با کسب ۲۳هزار و ۳۶۷ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***همدان و فامنین:
در حوزه انتخابیه همدان و فامنین از مجموع ۲۶۸هزار و ۷۳۹آرای صحیح ماخوذه حمیدرضا حاجی بابایی با کسب ۱۳۳هزار و ۳۴۳ رای و امیر خجسته با کسب ۸۰هزار و ۳۰۶ رای .
***شادگان:
در حوزه انتخابیه شادگان مجید ناصری نژاد از مجموع ۷۴ هزار و ۱۱۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۴ هزار و ۷۱۰ رای .
***بندرانزلی:
در حوزه انتخابیه بندر انزلی، حسن خسته بند از مجموع ۴۸هزار و ۵۹۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۴هزار و ۹۴۸رای حائز اکثریت آرا شد.
*** سمنان، مهدی شهر و سرخه:
در حوزه انتخابیه سمنان، مهدی شهر و سرخه، احمد همتی از مجموع ۸۵هزار و ۶۵۶ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۱هزار و ۷۷۱ رای حائز اکثریت آرا شد.
*** نوشهر، چالوس و کلاردشت:
در حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت، قاسم احمدی لاشکی از مجموع ۱۱۲هزار و ۷۶۹ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۳۹هزار و ۹۸۶ رای حائز اکثریت آرا شد.
***نحف آباد، تیران و کرون:
در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون، ابوالفضل ابوترابی از مجموع ۱۳۷ هزار و ۶۴۷ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۶۴ هزار و ۵۲۷ رای حائز اکثریت آرا شد.
***فریدن و فریدون شهر، چادگان و بوئین و میاندشت:
در حوزه انتخابیه فریدن و فریدون شهر و چادگان و بوئین و میاندشت اکبر ترکی از مجموع ۸۷هزار و چهار آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۲هزار و ۵۳۶ رای حائز اکثریت آرا شد.
*** تاکستان:
در حوزه انتخابیه تاکستان بهمن طاهرخانی از مجموع ۸۳ هزار و ۷۳۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۰هزار و ۴۰۶ رای حائز اکثریت آرا شد.
*** کنگان، دیر، جم و عسلویه:
در حوزه انتخابیه کنگان، دیر،جم و عسلویه سکینه الماسی از مجموع ۱۱۰ هزار و ۶۷۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۱هزار و ۸۰۴ رای حائز اکثریت آرا شد.
*** سمیرم:
در حوزه انتخابیه سمیرم از مجموع ۴۱ هزار و ۹۴۰ آرای صحیح ماخوذه، اصغر سلیمی با کسب ۷هزار و ۸۳۲ رای و بهروز جعفری با کسب هفت هزار و ۴۴۴ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط:
در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط از مجموع ۱۱۱هزار و ۳۰۰آرای ماخوذه صحیح، عین الله شریف پور با کسب ۲۷ هزار و ۷۹۹ رای و محرم اکبر زاده با کسب ۲۰هزار و ۸۸۴ رای به مرحله دوم راه یافتند.
***ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان:
در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از مجموع ۱۵۹ هزار و ۶۳۴ آرای صحیح با کسب ۵۰ هزار و ۱۵۰ رأی به مجلس راه یافت.
*** تنکابن، رامسر و عباس آباد:
در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس آباد شمس الله شریعت نژاد از مجموع ۱۳۵ هزار و ۱۳۴ آرای صحیح ، ۴۶ هزار و ۵۲۸ رأی را کسب کرد و انتخاب شد.
*** رفسنجان و انار:
در حوزه انتخابیه رفسنجان و انار نیز از مجموع ۱۳۸ هزار و ۱۴۵ آرای صحیح احمد انارکی با کسب ۵۶ هزار و ۴۶۴ رأی اکثریت آرا را به دست آورد.
*** خلخال و کوثر:
در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، بشیر خالقی از مجموع ۵۹ هزار و ۲۵۵ آرای صحیح با کسب ۱۹ هزار و ۱۲۰ رأی به مجلس راه یافت.
*** داراب و زرین دشت:
در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت نیز از مجموع ۱۳۹ هزار و ۲۲۵ آرای مأخوذه صحیح محمدجواد عسگری با کسب ۲۷ هزار و ۲۶۱ رأی و رضا انصاری با کسب ۲۵ هزار و ۵۵ رأی به مرحله دوم راه یافتند.
*** بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی:
در حوزه انتخابیه بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی از مجموع ۱۶۱ هزار و ۶۳۷ آرای مأخوذه صحیح، حبیب آقاجری با کسب ۲۹ هزار و ۱۰ رأی و علی گل مرادی با کسب ۲۸ هزار و ۶۸۷ رأی به مرحله دوم راه یافتند.
*** پیرانشهر و سردشت:
در حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت نیز رسول خضری از مجموع ۱۰۶ هزار و ۸۶۱ آرای صحیح با کسب ۲۷ هزار و ۷۶۰ رأی انتخاب شد.
*** هشترود و چاراوایماق:
در حوزه انتخابیه هشترود و چاراوایماق، سید حمزه امینی از مجموع ۴۱ هزار و ۸۶۵ آرای صحیح با کسب ۱۵ هزار و ۵۸ رأی به مجلس راه یافت.
*** درگز:
در حوزه انتخابیه درگز نیز عبدالله حاتمیان از مجموع ۴۱ هزار و ۸۶۵ آرای صحیح با کسب ۱۱ هزار و ۹۲۰ رأی اکثریت آرا را به دست آورد.
*** قوچان و چارود:
در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج هادی شوشتری از مجموع ۱۱۶ هزار و ۷۵۰ آرای صحیح ۴۱ هزار و ۲۱۸ رأی را کسب کرد و به مجلس راه یافت.
*** سبزوار، جوین، خوشاب و داورزن:
در حوزه انتخابیه سبزوار، جوین، خوشاب و داورزن نیز از مجموع ۲۳۷ هزار و ۹۷۷ آرای مأخوذه صحیح حسین مقصودی با کسب ۱۰۲ هزار و ۳۴۵ رأی و رمضانعلی سبحانی فرد با ۷۵ هزار و ۳۰۸ رأی به مجلس راه یافتند.
*** نیشابور و فیروزه:
همچنین در حوزه انتخابیه نیشابور و فیروزه از مجموع ۲۳۸ هزار و ۷۱۱ آرای مأخوذه صحیح حمید گرمابی با کسب ۷۵ هزار و ۶۸۶ رأی و هاجر چنارانی با کسب ۷۵ هزار و ۳۸۴ رأی اکثریت آرا را به خود اختصاص دادند.
*** قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی :
در حوزه انتخابیه قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی از مجموع ۲۲۵ هزار و ۵۲ آرای صحیح، عبدالله رضیان با کسب ۶۲ هزار و ۱۹۲ رأی به مجلس راه یافت و سید علی ادیانی با کسب ۴۷ هزار و ۲۰۳ رأی و کمال علیپور خنکداری با کسب ۴۶ هزار و ۵۱۲ رأی به مرحله دوم راه یافتند.
**پاکدشت
در حوزه انتخابیه پاکدشت محمد قمی از مجموع ۹۰ هزار و ۶۰۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۶ هزار و ۳۹۸ رای
**سنقر
در حوزه انتخابیه سنقر از مجموع ۴۸ هزار و ۲۴۰ آرای صحیح ماخوذه سید جواد حسینی کیا با کسب ۱۰ هزار و ۵۴۳ رای و محمد عمادی رستگار با کسب ۵ هزار و ۵۸۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.
** اسلام آباد غرب و دالاهو
در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو حشمت الله فلاحت پیشه از مجموع ۱۱۸ هزار آرای صیح ماخوذه با کسب ۵۳ هزار و ۳۶۹ رای
**کنگاور، صحنه و هرسین
در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه و هرسین حسن سلیمانی از مجموع ۱۳۵ هزار و ۶۸۸ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۴۸ هزار و ۸۹۱ رای
** میانه
درحوزه انتخابیه میانه قردین فرمند از مجموع ۹۴ هزار ۵۶۴ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۲۴ هزار و ۹۸۰ و یعقوب شیویاری با کسب ۲۳ هزار و ۹۱۹ رای
** نهبندان و سربیشه
در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه نظر افضلی از مجموع ۵۴ هزار و ۸۶۳ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۹ هزار و ۵۵۳ رای
** بروجرد
در حوزه انتخابیه بروجرد از مجموع ۱۴۱ هزار و ۹۵۶ آرای صحیح ماخوذه علاء الدین بروجردی با کسب ۳۰ هزار و ۴۶۶ رای و هادی مقدسی با کسب ۲۹ هزار و ۱۰۸ رای و عباس گودرزی با کسب ۲۷ هزار و ۵۲۷ رای و خانم فاطمه مقصودی با کسب ۲۶ هزار و ۸۱۵ رای به مرحله دوم راه یافتند.
**پلدختر
در حوزه انتخابیه پلدختر سید حمیدرضا کاظمی از مجموع ۵۰ هزار و ۶۴۲ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۱۸ هزار و ۹۵۰ رای
** شهرضا و دهاقان
در حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان از مجموع ۷۸ هزار و ۱۵۵ آرای صحیح ماخوذه محمدرضا آقایی با کسب ۱۶ هزار و ۲۵۸ رای و سمیه محمودی با کسب ۱۲ هزار و ۳۲۴ رای به مرحله دوم راه یافتند.
۱۰- حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان اله یار ملکشاهی از مجموع ۱۲۸ هزار و ۶۲۱ آرای صحیح ماخوذه با کسب ۵۷ هزار و ۷۱۳ رای
درحال تکمیل است…

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست