• تاریخ: ۱۳۹۷-۰۴-۱۷
  • شناسه خبر: 7344

غرامت دستمزد مشمول دوران معالجه و درمانهای توانبخشی می شود

پیام ملّت – کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی استان گفت: یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرد. ناصر بهرامی با ...

پیام ملّت – کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی استان گفت: یکی از خدمات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایامی است که بیمه شده تحت معالجه یا درمانهای توانبخشی قرار می گیرد.

ناصر بهرامی با اشاره به افراد مشمولین ماده ۵۹ قانون تامین اجتماعی تصریح کرد: غرامت دستمزد ایام بیماری مطابق باماده ٥٩ قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی تعلق میگیرد که بدلیل معالجه بیماری یا درمانهای توانبخشی موقتاَ قادربه کارنیستند وی شرط عدم اشتغال به کاروعدم دریافت مزد و حقوق را دلیل مهم مشمولیت به این ماده قانونی اعلام کرد

ناصر بهرامی پیرامون نحوه پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری افزود:این غرامت در مواقع تحت درمان قرار گرفتن بیمه شده در حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار یا بیماری حرفه ای و یازمانیکه بنابرتشخیص پزشک معالج نیازبه استراحت مطلق یا بستری شدن وجود دارد بارعایت سایرقوانین ومقررات وضوابط جاری به بیمه شده پرداخت می شود.

این مقام مسئول به زمان پرداخت غرامت دستمزد قابل پرداخت به بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت و بیان داشت مطابق ماده٦٢ قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد درمواقع حادثه یا بیماری حرفه ای در صورتیکه بنابرتشخیص سازمان بیمه شده قادربه کارنباشدازاولین روز و درمواقع معالجه بیماری غیر ناشی ازکاردرصورتیکه در بیمارستان بستری نباشد از روز چهارم به بیمه شده پرداخت می شود.

بهرامی در ادامه به مقدار قابل پرداخت غرامت دستمزد نیز اشاره کرد و ابراز داشت :بیمه شدگانی که دارای همسریافرزند ویا والدین تحت تکفل هستندغرامت دستمزدایام بیماری معادل سه چهارم ودرسایرمواردمعادل دوسوم آخرین مزدیاحقوق روزانه میباشد

کارشناس ارشد کمیسیونهای پزشکی تامین اجتماعی زنجان در پایان در خصوص تسهیلات قابل ارائه سازمان در این زمینه به بیمه شدگان گفت: درصورتیکه سازمان، بیمه شده را برای معالجه به شهر دیگری اعزام کند هزینه هر روز اقامت و ایاب و ذهاب وی را نیز برابر مقررات پرداخت می نماید ودرصورت داشتن همراه نیز معادل نیمی ازحقوق یا دستمزد بیمه شده به خاطرحضورهمراه ازسوی سازمان پرداخت خواهد شد .

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست