• تاریخ: ۱۳۹۷-۰۷-۲۳
  • شناسه خبر: 9142

مدیریت کشور به نگاه عالمانه نیاز دارد

پیام ملّت – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۲۵ درصد مقوله سلامت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است. پرویز قزلباش با اشاره به مقوله توسعه پایدار افزود : اولین شرط توسعه و توسعه یافتگی در واقع عالمانه سخن گفتن ...

25 درصد مقوله سلامت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است/ رشد پایدار و هماهنگ حلقه  گمشده توسعه پایدار است

پیام ملّت – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۲۵ درصد مقوله سلامت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است.

پرویز قزلباش با اشاره به مقوله توسعه پایدار افزود : اولین شرط توسعه و توسعه یافتگی در واقع عالمانه سخن گفتن پیرامون توسعه پایدار است، کسانی که عالم این کار هستند باید صحبت کنند و رویکرد عالمانه داشته باشند، این کار متخصصین خاص خودرا دارد و صحبت کردن پیرامون توسعه پایدار همه جانبه، همواره باید گفتگوی جاری در جامعه باشدو  باید دائم صحبت کنیم هرکس در هر توان و جایگاهی که هست باید به این گفتگو بپردازد، عالمانه نگاه کردن درمدیریت کلان کشور، یک اصل است که باید مد نظر گرفته شود بویژه در طراحی و برنامه ریزی برای سالهای متمادی که د رکشور انجام می شود.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به توسعه پایدار فکر کنیم باید زیر ساختهای توسعه فراهم شود؛ گفت:دراین زمینه علیرغم اینکه باید اعتقاد وجود داشته باشد، استراتژی نیز وجودداشته باشد و لازم است زیرساختهای توسعه پایدار خوب دیده شودودر چارچوب قوانین کشور که نمودآن قانون اساسی کشوراست؛ نشان داده شده که؛ چارچوب توسعه کجاست ؟

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ادامه تصریح کرد: در توسعه همه جانبه اولین چیز که به ذهن می رسد توسعه اقتصادی است که منجر به رفاه می شود و توسعه ای است که فناوری نوین در جلوی چشم قرار دارد؛ توسعه پایدار همه جانبه درنتیجه اتفاقات دیگر است؛نمی شود جامعه ای داشته باشیم که اصول اولیه و اساسی انسانی زیر پا گذاشته می شود و انتظار داشته باشیم تکنولوژی رشد کند، این فاجعه است، حقوق انسانی قطع نظر از جنسیت زیر پا گذاشته شود و انتظار داشته باشیم جامعه توسعه یافته باشد،نمی شود در جامعه ای که مشکلات ازدواج و طلاق و اعتیاد داشته باشیم و بعد انتظار جامعه توسعه یافته داشته باشیم .

قزلباش در ادامه افزود: به توسعه پایدارباید همه جانبه فکر کنیم، اگر بخشی رشد نکند بخش دیگر نیز رشد نخواهد کرد، همه ازدیدگاه خود به موضوع نگاه می کنند ولی توسعه پایدار همه جانبه است ؛ در همه جانبه بودن توسعه نیز همه باید رشد کنیم همه اجزای کشور باید با هم پیش برود؛۲۵ %از سلامت را ما دراختیار داریم ۷۵ درصد  خارج از دانشگاه های علوم پزشکی است؛حوزه سلامت می تواندجلوتر باشد .ولی بخشهای دیگر به صورت مهار کننده عمل خواهند کرد ؛فقط یک دستگاه نمی تواندتوسعه را پیش ببرد ولی می تواند بیان کند و جایگاه خود را تشریح نماید.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان رشد پایدار و هماهنگ راحلقه  گمشده در توسعه پایدار دانست و  جزیره ای عمل کردن،  موازی کاری و اتلاف منابع را  ضد توسعه نامید و گفت: باید همه با هم رشد کنیم و این رشد پایدار هماهنگ با هم اصل مهم در توسعه است.

وی ساختارسیاسی را یکی از بحثهای ساختاری مهم که مورد غفلت قرارگرفته دانست و گفت: یکی از مهمترین ساختارها در کنار ساختار های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ؛ساختار سیاسی است، از جایگاه یک مدیر ساختار سیاسی در الگوی توسعه و استراتژی مهم است، چه قدر قدرت تحرک و حرکت به استراتژیستها در جهت اجرائی کردن سیاستها می دهد. ساختار سیاسی همه بخشها را تحت الاشعاع قرار می دهدو موتور محرکیست که ممکن است توسعه را تشدید کند ویا مانع آن شود .

قزلباش توجه به نیروی انسانی را  محور توسعه پایدار برشمرده و افزود: نیروی انسانی رشد یافته می تواند پایداری را ایجاد کند و توسعه پایداربدون توجه به رشدانسانی امکان پذیر نیست.

وی تصریح کرد: همه دانشگاهها بایدنقش اصلی را درتوسعه پایدار همه جانبه داشته باشند ؛ به عنوان جایگاهی که عالمان و متخصصین کار صحبت میکنند و علم توسعه پایدار را نشر می دهند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه دانشگاههای قبل بیشتر آموزش محور بودندبعد حوزه پژوهش وارد شد؛ عنوان کرد: اکنون صحبت از نسل سوم و چهارم دانشگاههاست و حرکتی که دانشگاهها باید انجام دهند حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم است، الان در دنیا به این سو حرکت کرده است، دانشگاههای کارآفرین نقش خود را در توسعه پایدارچگونه  ایفا می کنند. در دانشگاههای دنیا فضا، فضای کار آفرینی است و محصول محور است.

وی بیان کرد: در کلینیکهای ویژه حدود ۷۰۰ هزارنفر،دردرمانگاهها حدود صد هزار ویزیت داریم؛ هر فرد ازاستان دو بار از سیستم ما ویزیت می شود در روز ۴۵ هزار خدمت ارائه می کنیم و همچنین درحوزه بهداشت ،بیمارستانها و بستریها باید ببینیم ما چه قدر می توانیم از این ظرفیت استفاده پژوهشی بکنیم باید در این زمینه  مواد اولیه پژوهش را در نظر بگیریم و خروجی را به سیستم برگردانیم

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست