• تاریخ: ۱۳۹۷-۱۱-۱۰
  • شناسه خبر: 10898

دودِ دودکشِ دولت و اصلاح طلبان !

پیام ملّت ؛ محمد علی خالق نژاد – درپی سخنان نفاق افکنانه یکی از مقامات ارشد دولتی چندیست که رابطه دولت واصلاح طلبان به سردی گراییده به نحوی که هیچ دود سفیدی از دودکش دولت واین جریان سیاسی بیرون نمی آید. در کنار سای ...

پیام ملّت ؛ محمد علی خالق نژاد – درپی سخنان نفاق افکنانه یکی از مقامات ارشد دولتی چندیست که رابطه دولت واصلاح طلبان به سردی گراییده به نحوی که هیچ دود سفیدی از دودکش دولت واین جریان سیاسی بیرون نمی آید. در کنار سایر مسائل ومشکلات مبتلا به دولت این تیره گی رابطه مزید برعلت شده وانتقاداتی را از جانب برخی از اصلاح طلبان متوجه دولت نموده است.
در مهرماه گذشته با درخواستهای متعدد جمعی از بزرگان اصلاح طلبان ،دیداری ۳ساعته بارئیس جمهور داشتند که در آن دیدار درخواستها وصدالبته مطالبات وانتقادات اصلاح طلبان به صورت مستقیم با رئیس جمهور در میان گذاشته شد. و پس از گفت وشنود متقابل النهایه طرفین (دولت واصلاح طلبان) براین جمع بندی رسیدند که کمیته ای جهت تداوم رابطه دولت بااصلاح طلبان وکاستن از فاصله دولت بااین جناح سیاسی تشکیل گردد که علیرغم سپری شدن بیش از ۳ماه نه تنها دراین خصوص اقدام عملی از سوی دولت صورت نگرفته وحکایت همچنان باقی است بلکه چند صباحی است نجواهای خطرناک ونواختن سازهای ناکوکی ازدرون دولت توسط یکی ازمقامات ارشد دولتی (رئیس دفتر رئیس جمهور) مبنی بر عدم تاثیر گذاری جریان اصلاحات در پیروزی آقای روحانی در۹۲و۹۶ وانتخاباتی دانستن انتقادات برخی اصلاح طلبان ازدولت در محافل ومجالس وشبکه های اجتماعی به صورت گسترده انتشار یافته که واکنشهایی را درپی داشته است.
درکنار این سخنان گزنده رئیس دفتر رئیس جمهور که منجر به بعضی انتقادات گردیده انتظار میرفت که آقای واعظی با بیانی نرم ولیّن فضای اتتقادی بوحود آمده را مدیریت کرده وتلطیف نماید نه اینکه تندتر وطلبکارانه در مقابل اصلاح طلبان موضع گیری نموده ومجددا بر سخنان جنجالی خود مهر تایید زند واین جریان سیاسی را درمظان اتهام انتخاباتی بودن موضع گیریهای آنان برای رای آوری در۹۸و۱۴۰۰قرارداده وبا بیانی تندتر وفرار روبه جلو اظهار نماید :
《بارها گفته ام کسانی که الان فکر میکنند که انتقاد از دولت به نفع آنها می شود اشتباه میکنند.عده ای اکنون انتقاد کرده وخودشان هم مقداری دولت را تضعیف میکنند.آنها فکر میکنند که این انتقاد موجب رای آوری در انتخابات می شود درحالیکه این روندهم به ضرر خودشان می شود وهم به ضرر دولت.》
این سخنان وانکار نقش موثر اصلاح طلبان در پیروزی آقای روحانی در حالی از سوی رئیس دفتر ایشان مطرح می شود که آقای مهندس ترکان عضو حزب اعتدال وتوسعه وهم حزبی آقای واعظی در واکنش به سخنان ایشان می گویند:«اگر حمایت اصلاح طلبان نبود روحانی در انتخابات پیروز نمی شد، هیج کس نمی تواند منکر نقش اصلاح طلبان شود.» ویا دکتر منتجب نیا درواکنش به سخنان آقای واعظی گفته : «دوسوم آرای روحانی متعلق به اصلاح طلبان بود. اسمش راائتلاف بگذاریم یا حمایت فرقی نمی کند. دردوره هشتم مجلس ، حزب اعتدال وتوسعه درخواست ائتلاف داد اما چون حزب محدودی بود ماقبول نکردیم.》
با امعان نظر در مطالب پیش گفته جادارد که گفته شود آقای واعظی “اَینَ تَذهبون” نورخورشید را مگر می شود انکار کرد؟!
اگر حمایت بی قید وشرط مرحوم آیت الله هاشمی رفسنحانی و”تَکرار”می کنم سید محمد خاتمی نبود تصور میکنید که حزب متبوع شما ۲میلیون رای داشته باشد ؟!
دربرهه حساس کنونی که برای برون رفت دولت از مشکلات موجود داخلی و خارجی لزوم حفظ وحدت وانسجام بیش از همه چیز ضرورت دارد اینگونه نواختن برطبل افتراق وجدایی آنهم توسط یک مقام ارشد دولتی بجز ضربه به ارکان دولت و《برشاخه نشستن وبن بریدن》 مفهوم دیگری نخواهد داشت .
اصلاح طلبان به کرات اعلام کرده اند که در ارتباط با دولت همواره استراتژی 《حمایت وانتقاد》را داشته وتا انتهای دولت دوازدهم ادامه خواهند داد واین استراتژی را هم تاکنون باصداقت در عمل وگفتار ثابت نموده اند . ولی شواهد وقرائن نشان می دهدکه دراین نحو سخن گفتن رئیس دفتر رئیس جمهور نه تنها نشانی از صداقت در عمل وگفتار برای ترمیم وتقویت رابطه دولت با اصلاح طلبان مشاهده نمی شودبلکه به نوعی گسست وجدایی نیز استشمام میگردد.
به اعتقاد صاحب این قلم آقای واعظی با این نحو رفتار وبرخورد با اصلاح طلبان ضمن ایجاد انشقاق بین روحانی واصلاح طلبان همزمان چندهدف عمده را دنبال میکند:
یکم ؛قصد دارد که روحانی را بطور کامل از اصلاح طلبان که بدنه رای او می باشند را جداکندوبا کنار گذاشتن اصلاح طلبانی که دردولت وجود دارند ایده های خودرا عملیاتی سازد.
دوم؛ درصورت نیل به هدف اول به دنبال نشان دادن نوعی چراغ سبزوگرا واِلمان برای اصولگرایان برای ائتلاف در انتخابات بعدی می باشد.
سوم؛ به دنبال اهداف حزبی است وتلاش دارد به نوعی حضور افراد منتسب به حزب اعتدال وتوسعه در دولت را پررنگ نموده تا در انتخابات آتی به زعم خود بتوانندبا ائتلاف اصولگرایان پیروزی را از آن خود کنند.
حال روحانی به منظور نشان دادن حسن نیت خود با اصلاح طلبان ضمن تذکر واخطار جدی به رئیس دفتر خود باید افراد تاثیر گذار حزب اعتدا
اعتدال وتوسعه درتمامی ارکان دولت به ویژه در تصمیم گیریها به نحوی کنترل ومدیریت نمایدتارابطه
وتعامل دولت واصلاح طلبان بیش از این دچار آسیب نگردد و اعتماد اصلاح طلبان به دولت نیز محفوظ بماند.
درخاتمه ذکر این نکته ضروری است که حزب اعتدال وتوسعه چه بخواهند وچه نخواهند مدیون اصلاح طلبان هستند .

فعال سیاسی – روزنامه نگار*

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست