• تاریخ: ۱۳۹۷-۱۱-۲۱
  • شناسه خبر: 11088

انتخابات استانی ، معایب و محاسن

پیام ملّت ؛ محمد علی خالق نژاد – چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب نمودند که درصورت تصویب نهایی وتایید شورای نگهبان انتخابات پارلمانی به صورت استانی برگزار خواهد شد. این طرح پس ازتصویب کلیات ...

پیام ملّت ؛ محمد علی خالق نژاد – چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب نمودند که درصورت تصویب نهایی وتایید شورای نگهبان انتخابات پارلمانی به صورت استانی برگزار خواهد شد. این طرح پس ازتصویب کلیات جهت بررسی بیشتر ورفع بعضی ابهامات به کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس ارجاع داده شده که بررسی آن در کمیسیون آغاز گردیده است .
این طرح که با ۱۴۹ رای موافق و۶۹ رای مخالف و۹رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر درصحن پارلمان به تصویب رسید باواکنشهایی روبرو شده و موافقان ومخالفانی را به همراه خود دارد. باتوجه به اینکه لایحه جامع انتخابات دردولت مصوب شده اینگونه به نظر می رسد که دولت ازجمله مخالفان جدی این طرح باشد.
طرح استانی شدن انتخابات مجلس طرحی بدیع وتازه ای نمی باشد بلکه درادوارمختلف مجلس (پنجم،ششم، هفتم وهشتم)مسبوق به سابقه می باشد. برای نخستین بار این طرح تیرماه سال۱۳۷۸ در اواخر مجلس پنجم مطرح گردید ولی به دلایل مختلفی من جمله شائبه انتخاباتی وتبلیغاتی داشتن کلیات آن رای نیاورد وردشد. شواهد وقرائن گویاست که اینبارهم این طرح سرانجام خوشی نداشته ونهایتا به سرنوشت ادوارقبلی دچار گشته ورد شود.
براساس این طرح محدوده جغرافیایی هراستان به عنوان حوزه انتخابات به شمار می رودوهمچنین تعدادنمایندگان در حوزه استانی تغییری نکرده وهر حوزه انتخابیه به همان سیاق قبلی کرسی نمایندگی درپارلمان خواهند داشت . لذا واجدین شرایط رای دهندگان هر استانی مجاز خواهند بود دربرگهای تعرفه به نامزدهای تمام حوزه های انتخابیه استان رای دهند ونماینده پیروز هرحوزه نماینده ای خواهد بود که در کل استان حائز اکثریت آراء باشد مشروط براینکه حداقل ۱۰درصد آرای آن حوزه را کسب نماید. علیرغم اینکه نگارنده خود موافق استانی شدن انتخابات مجلس می باشم ولی همچنانکه در صدر مطلب اشاره شد محاسن ومعایبی بر این طرح وارد است که نگارنده نیز به وسع وتوان این قلم به مواردی اشاره می نمایم :

الف: محاسن استانی شدن انتخابات :
۱-تقویت فرهنگ تحزب: یکی از مهمترین وشاید بتوان گفت اساسی ترین حسنی که این طرح می تواند داشته باشدقوت گرفتن احزاب سیاسی شناسنامه داربه عنوان حلقه مفقوده انتخابات درکشور باشد.که درصورت نهایی شدن ایجاد بستر مناسبی برای حرکتهای حزبی وپرهیز از فردگرایی وروی نمودن به جمع گرایی به عنوان اصل اساسی دموکراسی خواهی است.
۲- مشارکت رای دهندگان در اعمال حق تعیین سرنوشت تسهیل وافزایش خواهد یافت.
۳-به علت گستردگی حوزه یا حوزه های انتخابیه دیدگاه نمایندگان کل نگری به جای جزءنگری خواهد بودبه نحوی که نماینده به جای پرداختن به امور جزئی و بعضا امورات اجرائی توان کاری وانرژی خویش را به انجام وظایف قانونی که همانا وضع قانون ونظارت برحسن اجرای آن درسطح ملی است مصروف میدارد .
۴-مهمتر از همه این طرح می تواند عاملی بازدارنده از بعضی تخلفات انتخاباتی نظیر خریدوفروش رای و.‌‌..باشد.
ب-معایب استانی شدن انتخابات
صاحب این قلم همچون دیگران معتقد است که این طرح علیرغم محاسنی که داردمی تواند در برگیرنده معایبی هم باشد که جهت امتناع از تطویل کلام اختصارا اشارتی می رود:
۱-درصورت تصویب نهایی وقانون شدن طرح استانی شدن انتخابات پارلمانی رابطه مردم بانمایندگان خود مثل حالت فعلی نبوده ونمایندگان که پل ارتباطی مردم با مسئولین بالادستی ومیانی می باشند با تصویب طرح فوق این پل قطع خواهد شد.
۳-درصورت عملی شدن این طرح رای مراکز استانها وشهرهای بزرگ درنتیجه انتخابات تاثیر گذار بوده درنتیجه رای شهرهای کوچکتر به حاشیه رفته وبالطبع شهرهای کوچک متضرر خواهند شد.
۴-دراستانی شدن انتخابات راه برای ورود پولهای کثیف به انتخابات هموارشده وموجب توانمند شدن صاحبان قدرت وثروت ودریک کلام 《مثلث زرو،زورو،تزویر》شده وبا صرف پولهای کثیف نتیجه انتخابات را به نفع خود ویا خودشان تغییر خواهند داد.
النهایه باید منتظر رای ونظر بهارستان نشینان وشورای نگهبان بود./

*فعال سیاسی وروزنامه نگار

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست