• تاریخ: ۱۳۹۹-۰۱-۲۴
  • شناسه خبر: 13998

اسماعیل کرمی دهکردی : امکان جهش تولید در بستر کشاورزی پایدار

پیام ملّت-مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهادکشاورزی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور چشم امید به بخش کشاورزی است تا جهشی در تولید را رقم بزند. اسماعیل کرمی دهکردی در گفت و گو با خبرنگار “پایگاه خبری ...

پیام ملّت-مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهادکشاورزی گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور چشم امید به بخش کشاورزی است تا جهشی در تولید را رقم بزند.

اسماعیل کرمی دهکردی در گفت و گو با خبرنگار “پایگاه خبری_تحلیلی پیام ملّت” اظهار کرد: بخش های مختلف از جمله گردشگری، تجارت بین المللی و صنعت به شدت تحت تاثیر بیرون به ویژه تحریم ها و بیماری کرونا قرار دارد و در این میان تنها کشاورزی است که وابستگی آن به بیرون نسبت به سایر بخش ها بسیار کمتر است.

این مسئول تاکید کرد: بخش کشاورزی پتانسیل لازم را حداقل جهت حفظ خود دارا است اما جهش تولید از طریق این ظرفیت وابسته به فاکتورهای متعدد دیگری است.

وی با بیان اینکه باید جهت تحقق شعار سال با ابزار کشاورزی به فاکتورهایی همانند تامین نهاده های داخلی، منابع داخلی، سیاست گذاری های مناسب، پژوهش، ترویج و آموزش کشاورزی توجه ویژه ای شود، افزود: انجام پژوهش های کشاورزی متناسب با نیاز جامعه، ترویج و انتقال نتایج آن به شکل صحیح به جامعه از پتانسیل های تاثیرگذار برای مبحث تولید هستند.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: در صورتی که روی فاکتورهای فوق سازمان دهی مناسبی صورت گیرد در نهایت می توان انتظار ایجاد جهشی در تولید را داشت. البته گفتنی است که اجرا و عملیاتی کردن این موارد با پیچیدگی های بسیاری روبرو است.

کرمی دهکردی در نظر گرفتن موضوعات متعددی را در مسیر تحقق جهش تولید با ابزار کشاورزی مهم دانست و تصریح کرد: توجه ویژه به معیشت جوامع روستایی، عشایر و کشاورزان خرده پا، مسایل زیست محیطی پیرامون، میزان مصرف آب و فرسایش خاک در این مسیر بسیار حایز اهمیت است چراکه جهش تولید باید در بستر کشاورزی پایدار اتفاق افتد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه گذاری در ترویج و تحقیقات کشاورزی یک ضرورت به شمار می رود تا نیروی انسانی لازم تقویت شوند و به صورت میدانی در جوامع روستایی کار کنند.