• تاریخ: ۱۳۹۹-۰۲-۲۱
  • شناسه خبر: 15407

۹۷ درصد از ظرفیت سد کینه ورس پر شده است

پیام ملّت- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان گفت: بنا بر گزارش وضعیت سدهای استان تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت امسال، حجم مخزن سد کینه ورس به ۱۵٫۴۵ میلیون متر مکعب رسیده و به عبارتی ۹۷ درصد از حجم مخزن سد کینه ورس پر شده است.

یوسف رضاپور در گفت و گو با خبرنگار «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» اظهار کرد: حجم مخزن سد تهم ۶۳٫۴۷ میلیون متر مکعب و درصد تغییرات پرشدگی حجم آن نسبت به سال گذشته ۲ درصد بوده است. در حالی که سد گلابر و کینه ورس به ترتیب ۸۴٫۱۸ و ۱۵٫۴۵ میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارند که تغییرات درصد پرشدگی مخزن آنها در سال جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب ۱۸ و ۱ درصد بوده است. موجودی مخزن سد تالوار ۱۲۷٫۰۸ میلیون مترمکعب بوده که درصد تغییرات حجم این مخزن نیز نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه میزان خروجی از سد تهم ۱۴٫۹۸ میلیون مترمکعب بوده است. درحالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی ۱۰٫۱۸ میلیون متر مکعب بوده و این موضوع حاکی از آن است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است، افزود: میزان ورودی سد تهم در این بازه زمانی ۲۱٫۹۲ میلیون متر مکعب بوده است، در حالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی ۳۶٫۳۶ میلیون متر مکعب بوده، به عبارتی میزان ورودی ۴۰ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان زنجان با اشاره به اینکه میزان خروجی از سد گلابر ۱٫۰۶میلیون مترمکعب بوده است. درحالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی۰٫۶۷ میلیون متر مکعب بوده و این موضوع حاکی از آن است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: میزان ورودی سد گلابر در این بازه زمانی ۱۹٫۴۳ میلیون متر مکعب بوده است، در حالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی۱۶٫۶۳ میلیون متر مکعب بوده، به عبارتی میزان ورودی ۱۷ درصد افزایش یافته است.

رضاپور با بیان اینکه میزان خروجی از سد کینه ورس ۳۱٫۹۸ میلیون مترمکعب بوده است. درحالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی ۴۱٫۰۴ میلیون متر مکعب بوده و این موضوع حاکی از آن است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است، عنوان کرد: میزان ورودی سد کینه ورس در این بازه زمانی ۳۳٫۰۴ میلیون متر مکعب بوده است، در حالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی ۴۲٫۲ میلیون متر مکعب، به عبارتی میزان ورودی ۲۲ درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه میزان خروجی از سد تالوار ۱۲۰٫۹۸ میلیون مترمکعب بوده است. درحالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی ۶۰٫۳۵ میلیون متر مکعب بوده و این موضوع حاکی از آن است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: میزان ورودی سد تالوار در این بازه زمانی ۱۲۱٫۶۹ میلیون متر مکعب بوده است، در حالی که این رقم سال گذشته در این بازه زمانی ۱۳۷٫۷۵ میلیون متر مکعب، به عبارتی میزان ورودی ۱۲ درصد کاهش یافته است./ش

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست