• تاریخ: ۱۴۰۲-۰۲-۰۷
  • شناسه خبر: 32267

  اجرای قانون معافیت سربازی خانواده های دارای معلول/سال گذشته۶۵ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در حوزه توانبخشی از خدمت سربازی معاف شدند

یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و دارای معلولیت هستند و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند.

به گزارش« پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت» سـلمان حسـینی مدیرکل بهزیستی استان زنجان از اجرای ماده ۲۶ قانون حمایت از معلولین در راستای معافیت از سربازی فرزندان اولیایی که خود ناتوان و  دارای معلولیت هستند و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند خبر داد.

حسینی گفت: یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و  دارای معلولیت هستند و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند.

وی افزود: همچنین همسـرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می کنند مادامی که سرپرستی همسرناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود.

حسینی گفت: ارائه درخواست اولیه تشـکیل پرونده معافیت سربازی، استعلام از حوزه نظام وظیفه و ثبت احوال، ارسال نتایج استعلام پزشـکی و بررسـی پرونـده مددجو در کمیسـیون پزشـکی بهزیستی از مراحل بر خورداری از امتیاز معافیت از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان دارای فرد معلول در خانواده است.

مدیرکل بهزیستی با بیان اینکه سال گذشته ۶۵ نفر از مددجویان تحت پوشش بهزیستی در حوزه توانبخشی از خدمت سربازی معاف شدند گفت: در راستای حمایت ازبانوان سرپرست خانوارنیز که از همسر خود جدا شده اند یا همسرشان فوت کرده امکان اعطای معـافیت به یکی از فرزنـدان ذکور خـانواده که از مـادر، حمایت مادی و معنوی انجام میدهـد وجود دارد، مشـروط بر اینکه برای متقاضیان طلاق حداقل یک سال ازتاریخ طلاق ویک سال ازتاریخ تشکیل پرونده سپری شده باشد.

وی افزود: خانواده هایی که شـرایط اشاره شـده را داشـته باشـند قبل از مراجعه به سازمان نظام وظیفه باید به ادارات بهزیستی درسراسر استان مراجعه و نسبت به ارائه درخواست وتشکیل پرونده معافیت سربازی ونهایتًا طرح در کمیسیون مربوطه اقدام نمایند.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست