• تاریخ: ۱۴۰۳-۰۴-۱۱
  • شناسه خبر: 38807

آراء کاندیداهای ریاست جمهوری در شهرستان های زنجان اعلام شد

نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان های استان زنجان اعلام شد. میزان مشارکت انتخاباتی زنجانی ها ۴۶ درصد اعلام شده که نسبت به انتخابات قبل (۱۴۰۰) ۷ درصد کاهش داشته است.

به گزارش «پایگاه خبری-تحلیلی پیام ملّت»نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان های استان زنجان اعلام شد.

میزان مشارکت انتخاباتی زنجانی ها ۴۶ درصد اعلام شده که نسبت به انتخابات قبل (۱۴۰۰) ۷ درصد کاهش داشته است.

نتایج انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان های استان نشان می دهد پزشکیان در شهرستان های طارم و خرمدره بیشترین رای را داشته است.

از مجموع ۲۴میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای در کل کشور، ۳۹۲ هزار و ۵۸۶ رای متعلق به استان زنجان است و از این میزان ۱۹۵ هزار و ۳۵۷ معادل ۴۹٫۷۶ درصد متعلق به مسعود پزشکیان و ۱۳۲ هزار و ۴۳۱ رای معادل ۳۳٫۷۳ درصد آراء متعلق به سعید جلیلی، ۴۸هزار و ۴۹۵ رای معادل ۱۲٫۳۵درصد آرا متعلق به محمدباقر قالیباف و ۳هزارو ۱۴۲ رای معادل ۰٫۸۰ درصد متعلق به مصطفی پورمحمدی بوده است.

شهرستان زنجان

سعید جلیلی: ۶۷ هزار و ۸۳۹ رای معادل ۳۵.۱۹

 مسعود پزشکیان: ۸۷هزار و ۶۵۷ نفر معادل ۴۵.۴۷ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۲۷هزار و ۵۶۷ رای معادل ۱۴٫۳۰ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۱هزار و ۸۷۵ رای معادل ۰٫۹۳ درصد آراء

شهرستان طارم

سعید جلیلی: ۴ هزار و ۴۵۶ رای معادل ۲۴.۰۲ درصد آراء

مسعود پزشکیان: ۱۲ هزار و ۸۰ رای معادل ۶۵.۱۱ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۱هزار و ۶۲۱ رای معادل ۸٫۷۴ درصدآراء

مصطفی پورمحمدی: ۸۱ رای معادل۰٫۴۴ درصد آراء

شهرستان خدابنده

سعید جلیلی:  ۲۱ هزار و ۸۴۰ رای معادل ۳۲.۵ درصد آراء

مسعود پزشکیان: ۳۷ هزار و ۸۳ رای معادل ۵۵.۱۸ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۶هزار و ۵۹۶ رای معادل ۹٫۸۱ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۴۴۴ رای معادل۰٫۶۶ درصد آراء

شهرستان ایجرود:

سعید جلیلی: ۶ هزار و ۶۱۷ رای معادل ۴۱.۵۱ درصد آراء معادل

مسعود پزشکیان: ۶ هزار و ۳۹۶ رای معادل ۴۳.۴۱ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۱هزار و ۸۱۴ رای معادل ۱۲/۳۱ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۷۸ رای معادل ۰٫۵۳ درصد آراء

شهرستان سلطانیه

سعیدجلیلی: ۴ هزار و ۷۵۹ رای معادل ۳۷.۴۹ درصد آراء

مسعود پزشکیان:  ۵ هزار و ۸۲۷ رای معادل ۴۵.۹۰ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۱هزار و ۷۷۱ رای معادل ۱۳٫۹۵درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۱۱۴ رای معادل ۰٫۹۰ درصد آراء

شهرستان ابهر

سعید جلیلی: ۱۵ هزار و ۲۶۰رای معادل ۳۲.۰۴ درصد آراء

مسعود پزشکیان: ۲۴ هزار و ۷۹۲ رای معادل ۵۲.۵ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۵هزار و ۲۴۵ رای معادل ۱۱٫۰۱ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۴۰۶ رای معادل ۰٫۸۵درصد آراء

شهرستان خرمدره

سعید جلیلی: ۶ هزار و ۶۵۹ رای معادل ۲۸.۴۱ درصد آراء

مسعود پزشکیان: ۱۳ هزار و ۸۲ رای معادل ۵۵.۸۱ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۲هزار و ۶۱۴ رای معادل ۱۱٫۱۵ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۱۵۳رای معادل۰٫۶۵ درصد آراء

شهرستان ماهنشان

سعید جلیلی: ۵ هزار و ۵۰۱ رای معادل ۳۵.۳۵

مسعود پزشکیان: ۸ هزار و ۴۴۰ رای معادل ۵۴.۲۴ درصد آراء

محمدباقر قالیباف: ۱هزار و ۲۶۷ رای معادل ۸٫۱۴ درصد آراء

مصطفی پورمحمدی: ۸۱رای معادل ۰٫۵۲ درصد آراء

براین اساس در بین شهرستان های استان، طارم بیشترین رای را به مسعود پزشکیان داده است.

همچنین تعداد آراء باطله و سفید در استان نیز ۱۳هزار و ۱۶۱ رای یعنی معادل ۳٫۳۵درصد بوده است.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست