پساب واحد‌های فرآوری زیتون، محیط زیست شهرستان طارم را تهدید می‌کند

برخی از واحد‌های فراوری زیتون در طارم سیستم تصفیه پساب را نصب کرده‌اند اما بیشتر واحد‌ها به دلیل عدم توانایی در استاندارد سازی نتوانسته اند از محیط زیست مجوز فعالیت دریافت کنند. ...