جذب اعتبارات بیشتر برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری در زنجان /مناطق مختلف استان مستعد سیل‌خیزی است

مناطق مختلف استان زنجان مستعد سیل‌خیزی است و عوامل مختلفی همچون نبود پوشش گیاهی، توپوگرافی و وضعیت شیب منطقه، بارش‌های رگباری، شخم در جهت شیب موثر بر ایجاد سیلاب است. ...