۹۰ درصد روستاهای بخش مرکزی زنجان از آب شرب بهداشتی بهره مند هستند

پیام ملّت- بخشدار مرکزی زنجان گفت: امروز در مناطق روستایی شاهد حرکت شتابنده توسعه هستیم، این در حالی است که پیش از انقلاب روستاها از کمترین امکانات هم محروم بودند. ...