اجرای پروژه آب و فاضلاب شهر آببر منتظر تامین اعتبار است/ هنوز سرمایه گذاری برای این پروژه پیدا نشده است

به دلیل عدم تخصیص ردیف اعتباری در گذشته، باید اجرای پروژه آب و فاضلاب شهر آببر از طریق واگذاری به بخش خصوصی انجام گیرد اما سرمایه‌گذاری در این زمینه پیدا نشده است. ...