یک مورد آتش سوزی عمدی طارم در دست بررسی است

پیام ملّت-مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: یک مورد آتش سوزی عمدی در شهرستان طارم در دست بررسی دستگاه قضایی قرار گرفته است. ...