سازمان آتش‌نشانی زنجان برای مهار آتش در ساختمان‌های بلند تجهیزات ندارد

سازمان آتش‌نشانی زنجان تنها یک نربان ۳۵ متری دارد که عملیاتی نیست و برای مهار آتش در ساختمان‌های بلند تجهیزات ندارد و در حال حاضر تجهیزات بسیار گران شده و خرید آن نیازمند همراهی شهردار و اعضای شورای شهر است. ...