امکان خارج کردن آرد یارانه ای از شبکه توزیع وجود دارد/هر کیسه آرد یارانه ای نوع یک در بازار آزاد۴۰۰ الی۵۰۰ هزار تومان

امکان خارج کردن آرد یارانه ای از شبکه توزیع وجود دارد و با توجه به اینکه هر کیسه آرد یارانه ای نوع یک، اکنون برای مصرف کنندگان واحدهای نانوایی با قیمت ۳۲۸۰۰ تومان فروخته و امکان این وجود دارد که در بازار آزاد به قیمت ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار تومان معامله شود. ...