۱۱ کیلومتر از آزادراه زنجان-قزوین تا پایان سال ۱۴۰۱ به روشنایی مجهز می‌شود/بدون تجهیزات در جاده های کوهستانی تردد نکنید

۳۸ کیلومتر از این آزاد راه زنجان به قزوین روشنایی نصب شده که تا آخر تیر ماه سال ۱۴۰۱ نیز در حدود ۱۱ کیلومتر دیگر از این مسیر نیز آماده برای احداث روشنایی خواهد شد. ...