۱۷۹ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند

پیام ملّت-مدیر کل امور زندان های استان های زنجان گفت: در سال ۹۸ تعداد ۱۷۹ زندانی غیر عمد آزاد شدند. ...