فردا همزمان با سراسر کشور؛ آزمون ملی وکالت در زنجان برگزار میشود

آزمون ملی وکالت بصورت سراسری در تاریخ جمعه ۲۳ مهر در محل دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد. ...