مبارزه مناسب با ملخ مراکشی و آفت سن گندم در زنجان، خطر خسارت این آفات را کاهش داد

پیام ملّت- مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: با اقدامات مناسب و به موقعی که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان انجام گرفت مبارزه با ملخ مراکشی و سن گندم با موفقیت بالا انجام شد و خطر هر دو آفت تقریبا رفع گردید. ...