آمارگیری آتش سوزی ها امسال دقیق تر شده است/ علت افزایش آتش سوزی های اعلام شده به علت آمارگیری دقیق تر است

پیام ملّت-مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: افزایش تعداد آتش‌سوزی‌ها منطقی هست چرا که آمارگیری های آتش سوزی ها امسال دقیق تر و کامل تر شده است. ...