هدف از رتبه بندی ارتقاء معلمان است نه مسائل معیشتی/ دلیل تاخیر در پرداختی اسفندماه معلمان چه بود؟/ در موضوع حجاب و عفاف روش ما تربیتی و ارشادی است

در پیش بینی سند تحول برای تقسیم بندی معلمان بخشی دایر بر مسائل معیشتی بود و بخش عمده آن دنبال این بود که سازوکاری تعیین شود که معلمان در مسیر رشد و ارتقاء خود تلاش کنند و بهترین مسیر آن هم رتبه بندی بود که معلم در چرخه تعلیم و تربیت جایگاه خود را بشناسد.در دانشگاه این سازوکار وجود دارد و خواستند که در آموزش و پرورش هم نوعی از آن پیاده شود. ...

درمباحث رفاهی معلمان همسطح کارکنان دولت دیده نمیشوند/ اجرای پروژه های اقتصادی برای تامین بخشی از هزینه های آموزش و پروش استان

درمباحث رفاهی و افزایش مزایا، معلمان همسطح سایر کارکنان دولت دیده نشده‌اند، هر چند اتفاقاتی افتاده اما ارزش گفتن ندارد .برای تامین بخشی از هزینه های اداره کل استان ، برنامه های اقتصادی آغاز شده است که بستر اولیه آن فراهم است . ...

“۱۴ فرودین” اول مهری دیگر/با ۲۰ درصد کمبود نیرو در حوزه ابتدایی مواجه هستیم

بعد از مصوبه ستاد کرونا و دستوری که صادر شد از ۱۴ فروردین دانش آموزان به مثابه ایام قبل از کرونا در مدارس حضور خواهند داشت و با نشاطی که ایجاد خواهد شد دوباره پروژه مهر دیگری آغاز می کنیم اما نه دراول مهر بلکه ۱۴فروردین . ...