راه اندازی مرکز آموزش های تخصصی چاقو از بهمن ماه در زنجان/ در حال حاضر فقط چاقوهای کلسیونی صادرمی شوند/ سهم چاقوی زنجان در بازار ناچیز است

از زمان فعال شدن خوشه چاقو، سه دوره آموزشی قمه و قداره و چاقوی ضامن دار و قلمتراش برگزار شده است.ضمن اینکه«صنعت حرفه چاقو سازی» تدوین شده و در مراحل تصویب و تایید از سازمان فنی و حرفه ای است که اگر تصویب شود، دربهمن واسفند مرکز آموزش های تخصصی چاقو در خانه هنرمندان زنجان راه اندازی خواهد شد و آموزش چاقو سازی به صورت عمومی برای علاقه مندان ارائه خواهد شد. ...