شرکت‌های حوزه ICT تسهیلات سرمایه در گردش دریافت می‌کنند/ محدودیتی در پرداخت تسهیلات نیست

با هدف تقویت و توسعه کسب و کارهای حوزه ICT مقرر شده به شرکت‌های حوزه ICT تسهیلات سرمایه در گردش ارائه شود و هیچ محدودیتی در اعتبار به لحاظ پرداخت تسهیلات وجود ندارد. ...