نمایشگاه « مروری بر آثار عصر» افتتاح شد

نمایشگاه آثار هنرمند برجسته «رحمان پرچگانی» با عنوان « مروری بر آثار عصر»درابهر افتتاح شد و۵۰ اثر منتخب از طراحی‌ها و نقاشیهای وی از ۳۵ سال فعالیت مستمر و دوره های هنریشان که با تکنیکهای متنوع شکل گرفته اند در معرض دید هنردوستان قرار گرفته است. ...