در انتخاب شهردار رای خود را اعلام خواهم کرد

در خصوص انتخاب شهردار رای خود را اعلام خواهم کرد. چون اگر دلایلم محکم و قاطع باشد لازمه اش این است که صراحت هم داشته باشد و مردم هم در جریان باشند که دلیل انتخاب گزینه مورد نظر من چه بوده است. ...