تولید کنندگان مرغ ۵۰ میلیارد تومان خسارت دیده اند

پیام ملّت-رئیس اتحادیه مرغداران استان زنجان از خسارت حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی تولید کنندگان مرغ استان زنجان در سه ماهه بهار ۹۹ خبر داد. ...