از اول مهر مشکل حمل و نقل با اتوبوس نخواهیم داشت/افزایش اتوبوسهای شهری به ۹۰ دستگاه با آغاز سال تحصیلی/ بیست دقیقه انتظار برای اتوبوس قابل قبول نیست

در حال حاضر ۶۰ دستگاه اتوبوس فعال داریم که برای شروع سال تحصیلی جدید این تعداد به ۹۰ دستگاه افزایش پیدا خواهد کرد و برای شروع سال تحصیلی جدید مشکل حمل و نقل با اتوبوسهای شهری را نخواهیم داشت. بیست دقیقه زمان انتظار برای حرکت اتوبوس قابل قبول نیست و این مشکل با اضافه شدن اتوبوسها و رفع کمبود اتوبوس حل خواهد شد. ...