گرانی لاستیک، گرانی قطعات و کمبود مسافر دغدغه حمل و نقل

پیام ملّت- رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری استان زنجان از قیمت بالای لاستیک، گرانی قطعات و کمبود مسافر به عنوان مشکلات حمل و نقل استان زنجان خبر داد. ...