با حضوری شدن دانشگاه، فضای سرد دانشگاه ها به امید و پویایی تبدیل شده است/فعالان دانشجویی مطالبه گری را دنبال کنند

فعالان دانشجویی نماینده واقعی دانشجویان هستند که هم باید مباحث مطالبه گری را دنبال کنند و هم باید در فعالیت های عمومی دانشگاه مشارکت و نقش فعالانه خویش را ایفا نمایند.فعالان دانشجویی در واقع نمایندگان دانشجویی و حلقه واسط بین مدیران دانشگاه و دانشجویان هستند. ...

آموزش از ۱۴ فروردین در همه مقاطع تحصیلی حضوری است

از ۱۴ فروردین تمامی کلاس های آموزش دانشگاه آزاد اسلامي استان زنجان در همه واحدها و مراکز و تمامی مدارس سما بصورت حضوری برگزار خواهد شد. ...

بیانیه گام دوم سمت و سوی راهبرد آموزش عالی را مشخص کرده است/حرکت به سمت ارتقای محصولات دانش بنیان و فناورانه به ۸۰ محصول در پایان ۴ سال

بیانیه گام دوم انقلاب در راهبرد رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پژوهش ، فناوری و نوآوری بنیان نهاده شده است و سمت و سوی حرکت دانشگاه ها باید بر اساس راهبرد ترسیم شده باشد. ...