فتح خرمشهر تاریخ عطف انقلاب اسلامی بود/ احمد کاظمی فاتح خرمشهر است

رزمنده دفاع مقدس گفت: فتح خرمشهر تاریخ عطفی بود که به کل دنیا نشان داد که نمی توان مقابل انقلاب ایستادگی کرد. ...