افت ۴۰ درصدی حضور دانش آموزان در مراکز اختلال یادگیری استان زنجان

پیام ملّت- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی زنجان گفت: از شهریورماه ۹۹ تاکنون حدود ۶۵۰ دانش‌آموز در مراکز اختلالات یادگیری پذیرفته شدند که در شرایط حاکم بر آموزش کشور به خاطر کرونا ۴۰ درصد افت داشته ایم . ...