بررسی ۹۴۷ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در استان زنجان در سال گذشته / حمل بار بدون بارنامه  دلیل عمده تخلفات

در سال گذشته ۹۴۷ پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جاده‌ای در کمیسیون ‌های ماده ۱۱ و ۱۲ و موضوع ماده ۱۴ در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفته است. ...