اجرای طرح کنترل بار کامیون ها در راه‌های استان زنجان/ حمل اضافه بار از مهمترین عوامل تخریب راه های استان است

طرح کنترل بار و اعمال محدودیت تردد برای کامیون‌های با تناژ بار غیرمجاز در راه‌های استان اجرا می‌شود. یکی از مهمترین عوامل تشدید تخریب در راه های استان حمل اضافه بار است و طبق قانون در صورت مشاهده تخلف خسارت وارده به راه، از ناوگان متخلف دریافت می شود. ...