سلطانیه شهر خلاق در حوزه ادبیات شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان گفت: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیدگان نخستین دوره شبکه‎ شهرهای خلاق معرفی شدند که در این جشنواره سلطانیه از استان زنجان جزو شهرهای خلاق در حوزه ادبیات شناخته شد. ...